Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Beseda so športovcom

Dňa 22. novembra 2018 sa na našej škole konala beseda so športovcom.
Pozvanie prijal reprezentant v boxe Lukáš Michališin. Lukáša sme potleskom
privítali a vyspovedali. Žiaci v tichosti počúvali o tréningoch,
stravovaní, prípravách na zápasy, ale aj o víťazstvách tohto chlapca.
Zásluhu na jeho úspechoch majú určite rodičia, ale aj pán tréner Peter
Šimko v klube ŠKB- STROPKOV.
Vo voľnej diskusii sa pýtali žiaci aj učiteľky a sledovali koľko pokory je
v tomto malom mužovi. Lukáško priniesol pre našich žiakov aj boxerské
rukavice, ktoré v kvíze vyhral Marián Demeter. Lukášovi želáme pevné
zdravie a veľa ďalších úspechov pri reprezentovaní nášho kraja.
Žiaci ZŠ Vyšná Olšava a kolektív pedagógov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter