Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Beseda o bojoch na Dukle

9. apríla 2019 sme sa my, žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ 8. mája vo
Svidníku, zúčastnili prednášky o druhej svetovej vojne s členmi
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pánom Uhríkom a pánom
Feckom. Na úvod sme si pozreli dokumentárny film o bojoch na Dukle. Potom
nám pán Fecko rozprával o svojich zážitkoch z II. svetovej vojny, ktorú
si pamätá ako 7-ročný. Počas rozprávania sme mali možnosť pozrieť si
časopis Bojovník a Ročenka odbojára. Pán Fecko sa celý život riadi
heslom, ktorého posolstvo odovzdal aj nám: „Miluj svoju matku,
otca, rodinu, pôdu a rodný kraj.“

Uvedomili sme si, že doba počas a po II. svetovej vojne bola veľmi
náročná. Preto si vážime, čo máme a to, že žijeme v čase mieru.
Všetci by sme si mali udalosti pripomínať a spomínať na ne s úctou.
Buďme hrdí na svoju rodinu, svoj kraj a našich predkov. Ďakujeme SZPB a
pánovi Števovi Kocurovi za prednášku a jej posolstvo. Veľmi sa nám to
páčilo.
Tamara Bačová, Karolína Panová a Barbora Simčáková, ZŠ,
8. mája Svidník, 9. A

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter