Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Beseda k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v ZŠ s MŠ Kolbovce

<p>Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je občianskym združením
pôsobiacim na území Slovenskej republiky, združujúcim občanov SR a
účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu. Poslaním zväzu
je okrem iného dbať o to, aby história boja proti fašizmu a za národné
oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná. Nadväzovať úzku súčinnosť
s orgánmi štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach, najmä pri
organizovaní spomienkových osláv významných výročí, pietnych aktov,
seminárov a besied pre mladú generáciu a pamätných dní SNP, oslobodenia
vlasti v jednotlivých regiónoch a bojov na Dukle. Dňa 18. júna 2015 sa
v našej základnej škole uskutočnila beseda na tému 70. výročia
ukončenia 2. svetovej vojny. Besedy sa zúčastnili p. Uhrík, člen
ústrednej rady SZPB, p. Mgr. Kasarda, člen ústrednej revíznej komisie SZPB,
p. Mgr. Fecko, predseda miestnej organizácie SZPB a členovia Klubu vojenskej
histórie Čapajev z Prešova. Predstavili svoj zväz a snažili sa žiakom
predniesť a objasniť skutočnú podobu druhej svetovej vojny. Jednotlivé
príbehy žiakov veľmi zaujali a sami sa pýtali na mnohé udalosti. Pán
Uhrík odovzdal riaditeľovi základnej školy Mgr. Jozefovi Varcholíkovi
pamätnú medailu k 70. výročiu SNP oslobodenia Slovenska a víťazstva nad
fašizmom. Tento zväz daroval škole aj literatúru, ktorá sa bude používať
na hodinách Dejepisu v nasledujúcich školských rokoch. Členovia klubu
vojenskej histórie Čapajev predstavili žiakom konkrétne veci, ktoré sa
používali v čase vojny: oblečenie, zbrane, lekárska výbava a iné, bez
čoho sa vojaci na frontoch nemohli zaobísť. Sami si mohli vyskúšať rôzne
druhy vojenského oblečenia. Táto beseda spojená s názornými ukážkami
priniesla žiakom a učiteľom našej školy veľa nových informácií a
pomohla nám pochopiť a predstaviť si skutočnú podobu a hrôzy vojny.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie.<br>
<strong>redakcia šk. časopisu JOTA</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/27-beseda-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/27-beseda-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter