Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Čarovný sen

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-ddbm-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />S finančnou podporou
Nadácie Tatra banky a spolufinancovaním z 2% z dane sa v uplynulých
mesiacoch realizoval v Dome detí Božieho milosrdenstva, n.o. projekt
s názvom „Čarovný sen“.</p>

<p>Našou snahou je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych
služieb pre našich klientov s telesným, mentálnym a kombinovaným
postihnutím, čo nás viedlo k vylepšeniu a doplneniu multisenzorickej
miestnosti – Snoezelen, ktorá je vítanou súčasťou nášho zariadenia.
Použitím fin. príspevku sme mohli zariadiť miestnosť ako jednotný celok a
následne ju efektívnejšie využívať k realizovaniu Snoezelen terapie,
čím vieme podporiť sebarealizáciu, znižovať napätie, rozvíjať
emocionalitu i vnímavosť našich klientov.<br>
Úpravy miestnosti začali prerobením elektroinštalácie a vymaľovaním
priestorov. K zútulneniu a spríjemneniu priestorov napomohli závesy a
látky, hojdacie kreslo, optické vlákna, aromadifúzer i spaceprojektor, na
základe ktorých sa posilnila možnosť terapie a doplnila sa multifunkčnosť
miestnosti (svetelné, zvukové, zmyslové podnety). Snoezelen sa tak môže
využívať i pri špeciálnej terapii Bazálnej stimulácie, aromaterapii,
dramatoterapii, biblioterapii ako aj podpore edukácie a to podľa potrieb
konkrétneho klienta.<br>
Za finančnú podporu tohto projektu ďakujeme Nadácii Tatra banky a Viktórii
Kirňákovej, zamestnankyni Tatra banky, ktorá projekt predložila v jej
zamestnaneckom grantovom programe. Poďakovanie patrí aj p. Valérii
Dzurjaninovej, ktorá nám pomohla so zabezpečením potrebného množstva
látky, taktiež našej „dvornej“ krajčírke, dobrovoľníčke Anke,
Slavomírovi Pašeňovi, firma SPIT, za realizáciu ozvučenia a ďalším
dobrovoľníkom, ktorí ochotne pomáhali celé leto a tak sa podieľali na
zrealizovaní „Čarovného sna“ pre našich klientov.<br>
<strong>DDBM, n. o.</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-ddbm-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-ddbm-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter