Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aprílové úspechy v krajskom kole

Každý rok sa žiaci
našej školy zapájajú do školských a okresných súťaží prírodovedných
predmetov. Ani tento rok nebol výnimkou. Prvé miesta v okresných kolách im
zabezpečili účasť v krajskom kole fyzikálnej a chemickej olympiády.

V apríli prebehlo krajské kolo fyzikálnej olympiády, na ktorej nás
úspešne reprezentoval Martin Baluďanský, žiak
9.A,
ktorý si v silnej konkurencii 33 súťažiacich vybojoval
12. miesto. Martin svoje vedomosti potvrdil aj pri riešení úloh okresného
kola matematickej olympiády a umiestnil sa na 1. mieste.
O dva týždne neskôr sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády,
v ktorom si svoje vedomosti z chémie zmeralo 32 súťažiacich. Našu školu
a okres reprezentovala Mária Smetanková, žiačka
9.A,
ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou.
Súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
ZŠ Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter