Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Apríl – mesiac lesov

<p>S prebúdzajúcou sa prírodou si
stále viac uvedomujeme potrebu ochrany životného prostredia. V tomto období
pri práci s deťmi podporujeme ich pozitívny vzťah k prírode a
zdôrazňujeme význam ochrany rastlín a živočíchov.

<p>V ŠKD pri ZŠ Konštantínova sme v apríli pripravili pre deti niekoľko
zaujímavých akcií zameraných na ochranu životného prostredia. žiaci sa
zapojili do výtvarnej súťaže, v ktorej sa zamerali na život zvierat
v lese. Najlepšie výtvarné práce boli ocenené a vystavené v priestoroch
ŠKD. V rámci mesiaca lesov sa naši prváci a druháci zúčastnili besedy
s horárom. Rozžiarené očká detí a zvedavé otázky o živote v lese
svedčili o tom, že pútavé rozprávanie uja horára o zvieratkách ich
veľmi zaujalo. Svoje vedomosti o prírode si žiaci mohli otestovať vo
vedomostnom kvíze. Najlepší malí vedátori preukázali, že ich poznatky
o živote v prírode sú na veľmi dobrej úrovni. Počas celého apríla sa
žiaci navštevujúci ŠKD zapájali do „Ekohier“. Deti sa naučili ako
správne separovať odpad a uvedomili si význam separovania odpadu pre
životné prostredie.
ŠKD pri ZŠ Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter