Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Ďalšie ocenenie pre študenta SOŠ elektrotechnickej v Stropkove

<p>Nie je tomu tak dávno, keď si náš žiak, Pavol Cap podával ruku
s veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko, Dr. Axelom Hartmannom. Bolo to
presne pred rokom, v apríli 2011, keď spolu s ďalšími dvoma chlapcami (K.
Palička a P. Poľak) postúpili do finále celoslovenského kola
v medzinárodnej súťaži „Nemčina pre bystré hlavy“.

<p>V silnej konkurencii žiakov z gymnázií to bol práve náš Paľo, ktorý
sa prebojoval až k prvenstvu a okrem iných hodnotných cien, ktoré ako
víťaz dostal, si v júli užíval nádherné dva týždne jazykového pobytu
v nemeckom Göttingene. Prečo to spomínam? Na takýto úspech sa dlho
nezabúda, najmä ak ide „iba“ o žiaka, študujúceho na strednej odbornej
škole. Ceníme si to aj preto, lebo takto urobil nielen dobre meno našej
škole, ale dokázal a vyvrátil predsudky o tom, že „tu, na „Teslu“,
ako našu školu mnohí familiárne nazývajú, chodia iba žiaci, ktorí sa
nechcú učiť“.
O podobný čin sa zaslúžil aj ďalší náš žiak, Ján Medvedz, ktorý
v kategórii „stredné školy“ obsadil 1. miesto v celoslovenskej
súťaži „Alles Deutsch oder was? alebo Šľak ma trafí z tej nemčiny“.
Ocenenie si bol prevziať osobne z rúk prezidentky spoločnosti SUNG, Dr. N.
Zemaníkovej a zástupcu veľvyslanca SRN za prítomnosti veľvyslancov SRN,
Rakúska a Švajčiarska pri príležitosti otvorenia výstavý „man spricht
Deutsch“. Na tejto výstave, ktorá sa koná v priestoroch Dvorany
Ministerstva kultúry SR, sú sprístupnené diela víťazov jednotlivých
kategórií spomenutej súťaže.
Túto súťaž vyhlásila Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka SUNG pri
príležitosti 20. výročia svojho založenia. Hlavným cieľom súťaže bolo
posilniť u žiakov motiváciu učiť sa nielen jeden (často proklamovaný
anglický) cudzí jazyk, ale pochopiť a uvedomiť si dôležitosť nemčiny,
predovšetkým v stredoeurópskom prostredí, kde je ten jazyk stále živý.
žiaci mali objavovať a zbierať slová nemeckého pôvodu, ktoré sa
vyskytujú a stále ešte používajú v ich materinskom (slovenskom) jazyku.
Následne mohli s pomocou týchto slov vytvoriť príbeh s výpovednou
hodnotou z prostredia, v ktorom žijú.
Usilovnosť, originalita a dômyselnosť sú zárukou kvality, o čom svedčí
aj pekný a vtipný príbeh nášho Janka. Hodnotila sa nielen kvalita obsahu,
ale aj estetická stránka prevedenia diela. Ako študent Strednej odbornej
školy elektrotechnickej stavil na jednoduchosť s využitím prostriedkov
IKT.
Výstava bude mať putovný charakter a tak si najkreatívnejšie a originálne
nápady bude možné pozrieť vo viacerých regiónoch Slovenska. Najlepšie
práce, vrátane Jankovej, budú uverejnené aj v publikácii vydanej
k 20. výročiu spoločnosti SUNG.
Mgr. Tatiana Sejkaničová, pedagóg SOŠ elektrotechnickej
Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter