Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ďakujeme…

<p>Povedať ďakujem…aké jednoduché, krátke a výstižné. Človeka to
veľa nestojí a predsa, akú veľkú váhu a cenu má toto obyčajné
slovíčko, na ktoré tak často zabúdame…
Chcela by som sa preto naozaj poďakovať, len rozmýšľam v akom poradí? Ako
prvé, určite v mene nás všetkých rodičov detičiek 3.A na II.ZŠ
Mlynská, pani učiteľke Anke Kniežovej. Za námahu, obetavosť a nesmiernu
trpezlivosť, ktorú má s našimi deťúrencami, denno denne počas celého
roka. že sa jej práca a obetavosť odzrkadľuje na tom našom najcennejšom,
na deťoch. Práve pod jej vedením a dohľadom mali možnosť aj naši starí
rodičia ochutnať z toho koláča hrdosti, keď im v milom pásme ich
vnúčikovia vyjadrili možno aj tak troška za nás vďaku za to všetko, čo
pre nich, a tým aj vlastne pre nás robili a stále robia. Poďakovali za
pomoc, ochotu, trpezlivosť, ale hlavne, za to najcennejšie, za lásku, ktorou
sú možno občas tak trocha aj za nás zahŕňaní práve od starkých. Preto
v neposlednej rade chcem taktiež vyjadriť to najúprimnejšie ďakujem,
v mene nás všetkých rodičov…ďakujeme starká, starký, že ste tu boli
ste a dúfam ešte dlho budete, že ste spolu s nami sprevádzali naše deti,
od ich prvého nádychu, ako by to boli vaše vlastné, za rady ktoré nám
dávate, za pomocnú ruku, ktorú vždy ochotne poskytnete, za milé, vľúdne
slovo, za ten úžasný pocit, že človek nie je na svete sám, za lásku,
ktorej máte vždy dostatok, nie len pre nás, ale pre každého kto ju
potrebuje, za nehu s akou vie vaša ruka unavená vekom, aj prácou, stále
citlivo a nežne pohladiť… vďaka za to že ste…
Jana Lelovicsová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter