Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aktivity školákov v Nižnej Olšave

obrazekMesiac máj sa
označuje ako mesiac lásky. Len málokto si uvedomuje, že týmto mesiacom sa
začína obdobie, ktoré je pre každú školu, obec plné vystúpení,
prekvapení.

Tak to býva aj v našej obci. Máj sme začali návštevou Vlastivedného
múzea v Hanušovciach nad Topľou. Spoločne so ZŠ Miňovce sme prežili
krásny deň v areáli tohto múzea. Okrem prehliadky samotného múzea sme
dostali príležitosť vyskúšať si rôzne remeslá a v poobedňajších
hodinách sme si spolu s pani riaditeľkou múzea zahrali desaťcentár.
Najvýznamnejšou udalosťou mesiaca máj je Deň matiek. Ani deti z našej
obce nezabudli na svoje mamičky, babičky a pripravili pre ne malé prekvapenie
v podobe vystúpenia, v ktorom vystúpili spoločne deti ZŠ a MŠ. Na záver
každá mamička dostala od svojho dieťaťa krásnu ružu a pán starosta
venoval každej žene vecný dar.
Ani sme sa nenazdali a na dvere zaklopal mesiac jún a s ním pre deti
najkrajší deň – Deň detí. Ako osláviť sviatok bez nejakého
prekvapenia. Starosta obce v spolupráci s riaditeľkami ZŠ a MŠ pripravil
pre deti prekvapenie v podobe návštevy policajtov. Títo muži zákona im
porozprávali o úskaliach svojho zamestnania, poučili ich o bezpečnosti a
správnom správaní sa. Žiaci dostali príležitosť vyskúšať si prácu
s vysielačkou, podržať v rukách rôzne zbrane, ktoré nechýbajú vo
výbave žiadneho policajta. Po odchode policajtov čakalo deti ďalšie
prekvapenie. Starosta im doniesol záhadný list, ktorý im oznamoval, že
v priestoroch školy sa nachádza starý poklad. Deti zdolávaním rôznych
prekážok, riešením rébusov postupne našli správnu cestu k záhadnému
pokladu – truhličke plnej zlatých dukátov. Aj keď počasie v tento deň
deťom príliš neprialo predsa len prežili pekný deň, ktorý zavŕšili
diskotékou.
Deň detí sa však neoslavoval len v pondelok. Týmto sviatkom sa niesol celý
týždeň. Vyvrcholením osláv bolo prekvapenie, ktoré im pripravila
riaditeľka ZŠ v podobe divadelného predstavenia divadla Babadlo
z Prešova.. Vieme, že radosť treba prežívať v kruhu kamarátov a tak sme
na toto vystúpenie pozvali nielen deti z obce, ale aj deti z MŠ Breznica,
Brusnica, Vyšná Olšava. Na záver vystúpenia si deti pochutnali na sladkej
torte, ktorú im upiekla pani riaditeľka MŠ Mária Burcáková.
Dňom detí sa spoločenský život našej školy nekončí. Čaká nás ešte
niekoľko akcii, ktoré prežijeme spolu so svojimi známymi a blízkymi.
Mgr. Jana Kačmarová, riaditeľka ZŠ Nižná Olšava

obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter