Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ako sme vyčistili potok

V týždni, keď si na celom svete ľudia pripomínajú dôležitosť vody
pre život, sme sa rozhodli stráviť 2 hodiny pri vode a pomôcť prírode.
Vyzbierali sme odpadky okolo Polianskeho potoka v Havaji. Boli sme rozdelení
do dvoch tímov. V 1. tíme boli Paťka, Adriánka, Renáta a pani učiteľka.
V 2. tíme boli Adrián, Denis, Tomáš a Terezka. Nazbierali sme 4 plné
vrecia odpadu, ktorý sme odniesli k obecnému úradu. Okrem odpadkov sme
našli modré jarné kvety pod názvom scila dvojlistá a prázdne ulity
slimákov. Pri družstve sme našli lebku diviaka, ktorý mal obrovské očné
zuby. Objavili sme aj podbeľ liečivý pri vode a naučili sme sa hádzať
žabky do vody. Za odmenu sme od učiteľky dostali malinové a kiwi havajské
malinovky.
Adriána Tupyová a Patrícia Palaščaková, 5. ročník, ZŠ
s MŠ Havaj

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter