Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ako sme prežívali…

Je už tradíciou, že predvianočný čas začína na našej škole
príchodom sv. Mikuláša. Jeho príchod majú na starosti už tradične žiaci
8.ročníka. Ostatní žiaci si pripravujú kultúrny program a tešia sa na
darčeky.

6.decembra k nám sv. Mikuláš prišiel z ďalekej Myry v Malej Ázii. Za
jeho návštevu a darčeky sa deti poďakovali ľudovými, modernými
pesničkami, vianočnými koledami, básničkami a hovoreným slovom.
K vystúpeniam žiakov sa pridali aj naši učitelia, ktorí tento rok už sa
nedali prekvapiť a boli pripravení zaspievať Mikulášovi. Spolu
s učiteľmi spievali aj naši správny zamestnanci (všetkým to veľmi
svedčalo) krásnu koledu „Tichá noc, svätá noc“. Predvianočné obdobie
pokračovalo v ŠKD v tvorivých dielňach v spolupráci s Podduklianskym
osvetovým strediskom vo Svidníku. Jeho pracovníčky ukázali ďalšiu
výtvarnú techniku na kartónovom papieri. Príchod Vianoc deti vnímajú
intenzívnejšie ako dospelí, lebo sú plné očakávania čo nájdu pod
stromčekmi. A aby ten čas išiel rýchlejšie tak staršie deti si v ŠKD
urobili krásne vianočné ikebany. Vyvrcholením predvianočného obdobia je
Vianočná akadémia, ktorá sa konala 21. Decembra. Do prípravy bolo
zapojených 48 detí 1.-7. ročníka, ktoré si pripravili krásny program pre
svojich rodičov, starých rodičov a ďalších hostí (starostovia obcí:
Kručov, Bžany a Lomné). Na príprave Vianočnej akadémie sa aktívne
podieľali p. učiteľky: Novická, Vašutová, Vargová a vychovávateľka ŠKD
p. Blanárová. Po skončení akadémie mohli diváci prispieť dobrovoľným
vstupným (ak sa im program páčil), za ktoré dostali krásny zdobený
perník. K vianočným a novoročným sviatkom už neodmysliteľne patrí
uskutočňovanie športových podujatí. Jedným z takýchto bol Vianočný
stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutočnil dňa 29. 12. 2007 v telocvični
ZŠ s MŠ v Lomnom. V tento deň sa všetci milovníci stolného tenisu
zišli na 3. ročníku turnaja o pohár starostov obcí Lomné, Bžany a
Kručov. Na tomto turnaji sa zišlo 24 súťažiacich, ktorí v príjemnej
atmosfére strávili sobotné – predsilvestrovské popoludnie. Aktéri
súťaže si zmerali svoje športové schopnosti v troch kategóriách –
kategória chlapci do 14 rokov, kategória chlapci nad 15 rokov a muži,
kategória dievčatá a ženy. Po vyrovnaných a zaujímavých zápasoch sa
napokon víťazmi v jednotlivých kategóriách stali a pohár starostov
získali L. Čečko, L. Hriž a I. Čečková. Aj keď víťazom mohol byť len
jeden, v tomto prípade sa nimi stali všetci, lebo od pohodlia pri televíznej
obrazovke si našli čas aktívne zašportovať a oddýchnuť v kruhu svojich
priateľov. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ ďakuje starostom obcí Lomné, Bžany a
Kručov, ktorí svojou finančnou podporou umožnili tento stolnotenisový
turnaj uskutočniť a do budúcnosti v tejto tradícií naďalej pokračovať,
ďalej ďakuje sponzorom: p. Vatraľovi a p.Čekelskému.
ZŠ s MŠ Lomné

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter