Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ako šla rozprávka do sveta

27. októbra 2008 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských
knižníc sme na Gymnáziu v Stropkove prvýkrát zorganizovali zábavné
dopoludnie pre primánov, ktorí sa na nevšedný deň v škole veľmi
tešili.

Po príchode do školskej klubovne sa žiaci prímy rozdelili do štyroch
družstiev. Každé družstvo dostalo dobrú sudičku, ktorá mu pomáhala. Po
krátkom predstavení podujatia sme sa pustili do plnenia úloh. Za každú
splnenú úlohu získalo družstvo školské euro.
Prvou úlohou primánov bolo predstaviť svoju obľúbenú knihu spolužiakom.
Jednoznačne zvíťazil Harry Potter, ale spoznali sme aj mnohé encyklopédie,
knihy od Daniela Heviera a nezabudlo sa ani na Pavla Dobšinského. Počas ich
predstavovania sa gymnázium premenilo na Rozprávkovo, jedno nové mesto
v Európe. Pri ďalšej úlohe každé družstvo dostalo obálku. Deti ju
s napätím otvorili a potom prečítali. V liste našli presné pokyny.
Každé družstvo dostalo svoju ulicu, na ktorej sa ukrývali knihy (Ulica
sýtosti- kuchárske knihy, Ulica múdrosti – náučné knihy, Ulica
slávnych – životopisné knihy, Ulica tajomnosti – dobrodružné knihy).
Ulica mala „svoje domy“ (boli to naše triedy). V pláne mali deti
napísané, do ktorých miestností majú povolený vstup. Ich úlohou bolo
nájsť knihu, v ktorej boli ďalšie informácie, ako získať zašifrované
písmeno. V triedach si jednotliví učitelia všímali, ako sa vedia naši
primáni správať a pridelili im školské eurá. Keď sa družstvá vrátili
do klubovne, mali 6 kníh a v nich našli 6 písmen. Hoci táto úloha nebola
zameraná na rýchlosť, naši malí pátrači „išli dušu vypustiť“ len
aby oni boli tí najšikovnejší. Po krátkom oddychu sa pustili do riešenia
novej úlohy. Zo šiestich získaných písmen mali poskladať slovo a za pomoci
kníh z knižnice získať o ňom čo najviac informácií. Tu si trénovali
pamäť, lebo knihy boli vzácne a odniesť sa nedali. Všetci usilovne čítali
a snažili sa čo najviac si zapamätať. V predposlednej úlohe sme sa dostali
aj do ďalekých exotických krajín. Jednotlivé družstvá dostali
rozstrihané fotografie miest a ich úlohou bolo nielen obrázok zložiť, ale
určiť aj štát, v ktorom sa mesto nachádza. Samozrejme za pomoci
„múdrych kníh“. A dostali sme sa na záver. Sudičky nám prečítali
rozprávky z rôznych krajín a ako sa patrí, ponúkli nás maličkým
darčekom. Sudička z francúzskej rozprávky syrom, grécka rozprávka nám
poslala hrozno, slovenská chlieb a soľ a poľská sudička nám priniesla
„krowky“.
Podujatie splnilo svoje poslanie. Radosť z poznávania a hľadania zostala
primánom počas celého dopoludnia. V tento deň sme zvíťazili všetci, lebo
sme sa nielen zabavili, ale aj načerpali nové vedomosti a spoznali mnohé
krásne knihy.
Mgr. Ivana Jecušková, Gymnázium Stropkov

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter