Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ako sa „NULŤÁCI“ z návštevy Mikuláša tešili

Zapálením prvej adventnej sviece sme u nás v nultých triedach
prvýkrát precítili atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.
Vyzdobené triedy, vymaľované výkresy, výrobky, obrázky s Mikulášom boli
pripravené na ten čarovný okamih, keď k nám prišiel skutočný Mikuláš.
„NULŤÁCI“ boli v tento deň tí najlepší z najlepších. Mikuláša
potešili básničkami, pesničkami, špeciálnym poďakovaním. Za svoju
usilovnosť boli odmenení sladkým balíčkom. Mikuláš bol pre nich
skutočný, vysoký, pekne oblečený a mal veľkú bradu. Brada mu síce
padala, ale to preto, že ešte nedorástla. Najväčšiu radosť však mali
z fotenia s Mikulášom. Spoločnú fotografiu chcú mať všetci doma, čo im
aj triedna učiteľka sľúbila. No, nebude to iba tak. Fotografia bude odmenou
za usilovnosť pri príprave vianočného programu. O tom ako sa nám darilo, a
či si každý domov odniesol fotografiu s Mikulášom vám napíšeme.
ZŠ Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter