Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ako prežívame advent na cirkevnej škole

<p><strong>Bdejte, modlite sa! (Mt 26, 41)</strong><br>
Advent je očakávanie toho, čo má prísť. Očakávanie sviatku Ježiša
Krista, a teda akási duchovná príprava na Vianoce, ako aj očakávanie
druhého príchodu Pána Ježiša na konci vekov. Očakávať však neznamená
čakať so založenými rukami. Aspoň u nás na CZŠ to platí určite.<br>
Túto prvú časť liturgického roka sme začali totiž posviackou adventných
vencov, ktoré si pripravila (alebo zakúpila) každá trieda, a účasťou na
rorátnych sv. omšiach. Každé pracovné ráno tak smerujú naše kroky do
kláštorného kostola, aby ešte za tmy s lampášikom v ruke sme si
uvedomili smutné položenie ľudstva, ktoré kráča vo tmách, kým mu
narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ako aj blaživú
nádej na vykúpenie. Tento rok sme sa zapojili do projektu Cesta chudoby a
v duchu hesla „Toľko máš, koľko dáš“ spoznávame na rorátoch
svätcov a blahoslavených, ktorí išli cestou chudoby a pomáhali chudobným.
Presne tak ako si to želá Sv. Otec František, aby bola Cirkev chudobná pre
chudobných. Po omši nasleduje v priestoroch CZŠ agapé, ktoré nie je len
vyplnením času pred začiatkom vyučovania, ale vytvorením radostného
spoločenstva ľudí.<br>
Radosť z očakávania príchodu Pána Ježiša sme si znásobili aj tento rok
mikulášskou nádielkou. Totiž okrem samotného Mikuláša, ktorý zavítal
i k nám do školy, sa v tento deň vzájomne obdarúvame. Opätovne tak
zisťujeme, že čím viac dávame, tým viac máme… a že naša radosť sa
znásobuje radosťou každého obdarovaného.<br>
A keďže naše myšlienky smerujú k udalostiam súvisiacich s narodením
Pána Ježiša v Betleheme, neodmysliteľné miesto má i Panna Mária.
Napokon, celá adventná doba má mariánsky charakter, ktorý podčiarkuje
sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tento deň sme v Sanktuáriu
spevom i umeleckým slovom pozdravili našu nebeskú Matku počas slávnostnej
sv. omše, ktorú celebroval vsdp. dekan.<br>
Vrcholná adventná akcia, na ktorú sa už veľmi tešíme, bude v piatok
13.12.2013 Noc s Bibliou. Čaká nás totiž noc strávená v škole, kde
budeme spoločne rozoberať Knihu Jonáš.<br>
<strong>spoločenstvo CZŠ</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter