Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ako poslední v meste maturovali študenti SOUP

Od pondelka do stredy minulého týždňa absolvovalo štyridsať študentov
nadstavbového štúdia z odboru mechanizácia poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva a z odboru spoločné stravovanie na SOUP Stropkov ústne
maturitné skúšky.

Maturovalo sa zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka,
konkrétne z nemčiny, ale aj z teoretickej a praktickej časti odbornej
zložky. Z tridsiatichšiestich maturantov odboru spoločné stravovanie si
štrnásti žiaci v praktickej časti odbornej zložky zvolilo formu B, teda
obhajobu vlastného projektu na témy, ktoré boli vypísané vopred. Ostatní
riešili komplexné úlohy vypracované majstrami odbornej výchovy. Presne
v polovici maturít, teda v utorok, sme pred maturitnou triedou oslovili
Matúša Kocáka z Vislavy. „Včera ráno som mal trochu trému a
isté obavy. Cez akademický týždeň som sa veľmi neučil, až v nedeľu. Po
slovenčine, ktorú sme mali hneď prvý deň, mi trochu odľahlo, dnes je to
už lepšie a zajtra ma ešte čaká nemčina. Teraz som v polovici maturít,
už to nie je až taký stres, dúfam, že zvládnem aj
zajtrajšok,“
skonštatoval. Tomáš Mušinský sa síce na
maturitu poctivo pripravoval celý akademický týždeň, napriek tomu
pociťoval isté obavy. „Stresujúci bol najmä prvý deň. Dnes
som už trochu uvoľnenejší a verím, že zajtrajšok prebehne
v pohode,“
opísal svoje dojmy. Napokon všetkých štyridsať
študentov zmaturovalo. „Všetci maturanti najmä v praktickej
časti preukázali veľmi dobré zručnosti a návyky vo zvolenom odbore. Mnohí
predviedli kuchárske a barmanské umenie, o ktorom svedčia pripravené a
naservírované veľmi chutné jedlá, nápoje a stoly naaranžované na rôzne
významné príležitosti,“
pochválil čerstvých maturantov
zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie PaedDr. Ján Dydňanský a
upresnil: „Najmä tí, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na
vysokej škole, preukázali nadštandardné vedomosti v slovenskom jazyku a
literatúre, no najlepšie výsledky žiaci dosiahli jednoznačne v praktickej
a teoretickej časti odbornej zložky. Úspešným absolvovaním maturitnej
skúšky študenti získali úplné stredoškolské vzdelanie a tým aj lepšie
podmienky na uplatnenie sa v praxi.“
V najbližšom období sa
na SOUP uskutočnia záverečné skúšky odboru kuchár-čašník, stolár,
mechanik-opravár a poľnohospodárska výroba.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter