Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aj v ZŠ Mlynskej úradoval Mikuláš

Šiesty decembrový deň patrí k najočakávanejším dňom adventu. Najmä
deti s veľkou radosťou očakávajú príchod tajomného a štedrého
Mikuláša. Aj naša škola žila v tomto očakávaní už od rána. Žiaci
našej školy s napätím sledovali, kedy sa konečne objaví. A stalo sa.
Mikuláš vo svojom typickom červenom obleku spolu s anjelmi navštívil
žiakov na 1. stupni. Radosť v ich očiach sa nedala prehliadnuť. Asi
všetci žiaci boli po celý rok doma i v škole dobrí, pretože Mikuláš na
nikoho nezabudol. Keďže mal tento dobráčisko navštíviť aj iné školy a
mal času, tak žiakov druhého stupňa obdaril prostredníctvom triednych
učiteľov. Nezabudol však ani na pedagógov, a tak sa im prihovoril
v zborovni školy. Pripomenul, že advent by mal byť v našich srdciach po
celý rok.
Aj tento mikulášsky zvyk pomáha upevňovať naše kresťanské tradície a
pripraviť nás na Vianoce.
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter