Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aj krytá plaváreň mala deň otvorených dverí

<p>Dva upršané pondelky 29. februára a 7. marca 2016 deti z Materskej
školy na ulici Matice Slovenskej a Andreja Hlinku využili možnosť prísť
spolu so svojimi rodičmi do krytej plavárne pri našej Základnej škole na
Konštantínovej ulici. Prezreli si prostredie plavárne, rodičia relaxovali
v saunách a v plaveckom bazéne. Pre deti pripravili naši vyučujúci hry
v malom bazéne a poniektorí, odvážnejší, si vyskúšali pod dozorom aj
veľký plavecký bazén. Veľkou výhodou našej základnej školy je, že
krytá plaváreň je v areáli našej školy a plavecký výcvik sa
uskutočňuje na hodinách telesnej výchovy počas celého školského roka už
od prvého ročníka. V učebnom pláne z troch hodín telesnej výchovy
týždenne je jedna hodina plávania. Na hodinách plávania žiakom sa venujú
dvaja skúsení pedagógovia a asistent, ktorý organizačne pomáha pri
nácviku. žiaci tak majú možnosť celoročnej plaveckej prípravy,
znásobenej desiatimi plaveckými krúžkami, ktoré navštevuje okolo sto
detí. Majú k dispozícii 25 metrový plavecký bazén a detský bazén, na
hodinách využívajú rôzne didaktické pomôcky. žiaci končiaci prvý
stupeň ovládajú tri plavecké štýly a dobrí plavci ľahko zvládnu
preplávať 100 metrov. Veríme, že rodičia našich žiakov ocenia snahu a
vynaložené úsilie, ktoré sme vložili do profilácie našej školy aj
v oblasti rozvoja športu, vrátane plávania. Týmto ponúkame svoju školu a
jej bohaté možnosti pre terajších predškolákov a ich rodičov. Veríme,
že sa spoločne stretneme v našich priestoroch pri rôznych
príležitostiach.<br>
<strong>Teší sa na Vás kolektív učiteľov ZŠ Konštantínova!</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-03/12-plavaren-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-03/12-plavaren-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-03/12-plavaren-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-03/12-plavaren-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-03/12-plavaren-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-03/12-plavaren-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-03/12-plavaren-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-03/12-plavaren-04.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter