Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Advent v Breznici

Terénna pracovníčka v obci Breznica za pomoci pracovníkov z menších
obecných služieb vyrobili adventný veniec, ktorý prvý krát zdobí priestor
pri našom kostole. Deti MŠ a ZŠ prispeli naň svojimi ozdôbkami. Na prvú
adventnú nedeľu bol veniec pri sv. omši posvätený pánom farárom Mgr.
Andrejom Spišákom, kedy zároveň spolu s deťmi a veriacimi rozsvietili
prvú adventnú sviecu.
Týmto symbolom chceme viac zvýrazniť pravý význam adventu v uponáhľanom
a stresujúcom čase.
Nech sa ten čas premení na čas milosti. Nech každá zažatá svieca v nás
evokuje lásku, pokoj, porozumenie a pochopenie…
Nech sa naše srdcia pripravujú na veľký Boží dar, na lásku, ktorá
k nám príde v narodenom Božom Synovi. Otvorme si srdcia, keď sa rozsvieti
Betlehemská hviezda a Božia láska nech sa narodí aj v každom z nás.
R.G.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter