Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Aby bolo deti počuť…

Žiaci na Slovensku
opäť robili hluk. Už po šiestykrát sa rozbubnovali, aby upozornili na
problematiku týrania a zneužívania detí v akejkoľvek forme a zároveň na
prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Tento rok sa zapojilo aj naše
Gymnázium v Stropkove za výdatnej podpory ZŠ Konštantínovej. Na príprave
akcie sa podieľali aj junior ambasádori z projektu EPAS – Ambasádorskej
školy EP.

Gymnazisti na chvíľku odhodili učebnice, schmatli hrnce, varešky,
plastové fľaše, skrátka všetko, s čím sa dá narobiť poriadny
„rámus“, aby na námestí spolu s deťmi zo základnej školy upovedomili
verejnosť o dôležitosti ochrany detí pred násilím. Aby bolo každému
jasné, že tento problém je stále živý a zaslúži si zvýšenú
pozornosť. A ak je to niekomu ľahostajné, potom vedzte, že nám nie,
pretože deti sa nemôžu brániť, ale spoločnými silami im môžeme
poskytnúť podporu, ktorú tak veľmi potrebujú.
Táto akcia sa začala krátkym príhovorom študentky nášho gymnázia, ktorá
nám vysvetlila akej problematiky sa daná akcia týka a komu je venovaná.
Neskôr sme si vypočuli hudobnú kreáciu žiakov gymnázia, ktorí nám
predviedli svoje hudobné zručnosti na hudobných nástrojoch. Následne sme si
všetci spoločne zabubnovali a zatancovali. Malé deti boli obdarované
omaľovánkami a farbičkami, okoloidúci dospelí dostali od nás informačné
letáky. Poslednú minútu sme venovali hlasnému bubnovaniu na všetky
nástroje tak, aby nás celý Stropkov počul, že pred danou problematikou
nezatvárame svoje oči.
Sofia Klebanová IV.A
Adrián Roba III.B

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter