Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

65. Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo

Dňa 19.3.2019 zorganizovalo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo sa
v prednese poézie a prózy v I. – IV. kategórii a v kategórií
detských recitačných kolektívov. V priestoroch Domu kultúry vo Svidníku
sa stretlo 54 recitátorov, víťazov školských kôl súťaže okresu
Svidník.
Dňa 21.3.2019 sme zorganizovali okresnú súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy detí v I.-III. kategórií Hviezdoslavov Kubín
v priestoroch Kaštieľa v Stropkove. Mali sme si možnosť pozrieť a
vypočuť si prednesy recitátorov, víťazov prvých miest školských kôl
okresu Stropkov. Celkovo to bolo 39 recitátorov.
Prednesy hodnotili odborné poroty, ktorých členkami boli erudované pani
učiteľky z obidvoch okresov, ktoré aj na záver súťaž vyhodnotili,
rozdali diplomy a knižné ceny.
Na krajskú súťaž, ktorú organizuje oddelenie osvetovej činnosti
DJZ v Prešove v dňoch 2., 3. a 6. mája 2019 postúpili títo
recitátori:

Za okres Svidník:

I. kategória – poézia Natália Tkáčová, Súkromná ZŠ Giraltovce
I. kategória – próza Darina Klémová, Súkromná ZŠ Giraltovce
II. kategória – poézia Lucia Onofrejová, Súkromná ZŠ Giraltovce
II. kategória – próza Ľudmila Lukáčová, Spojená ZŠ Svidník
III. kategória – poézia Laura Surdeníková, Spojená ZŠ Svidník
III. kategória – próza Viktória Rozputinská, Súkromná ZŠ Giraltovce
IV. kategória – poézia Antónia Vavreková, Gymnázium DH Svidník
IV. kategória – próza Iveta Zavodová, Spojená škola – Obchodná akadémia Svidník
Lívia Feňáková, Gymnázium Giraltovce
Detský recitačný kolektív: Stopy pri Súkromnej ZŠ v Giraltovciach

Za okres Stropkov:

I. kategória – poézia Emma Padová, ZŠ Mlynská Stropkov
I. kategória – próza Sára Kočišová, ZŠ Mlynská Stropkov
II. kategória – poézia Katarína Glinská, ZŠ Konštantínova Stropkov
II. kategória – próza Noel Piskorik, ZŠ Konštantínova Stropkov
III. kategória – poézia Laura Šlangová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov
III. kategória – próza Monika Keselicová, ZŠ Mlynská Stropkov
IV. kategória – poézia Michaela Gajdošíková, Gymnázium Stropkov
IV. kategória – próza Natália Gajdošíková, Gymnázium Stropkov

Úroveň súťaží možno hodnotiť ako veľmi dobrú, hoci sa vyskytli
i menej presvedčivé prednesy. Rastie nám v regióne niekoľko potenciálne
veľmi úspešných recitátorov. Je zrejme, že v oboch okresoch sa prednesu
deti venuje viacero odborne zdatných pedagógov.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter