Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

58. ročník obvodného kola Fyzikálnej olympiády

Dňa 16. marca 2017 ZŠ Mlynská zorganizovala obvodné kolo Fyzikálnej
olympiády – 58. ročník, kategória E – 9. ročník a F –
8. ročník za okres Stropkov. Do súťaže sa zapojilo 5 škôl: ZŠ
Mlynská, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Konštantínova a CZŠ sv.
Petra a Pavla. Olympiádu slávnostne otvoril riaditeľ ZŠ Mlynská Mgr. Peter
Gombár, za prítomnosti odbornej zamestnankyne školského úradu Mgr. Márii
Šmajdovej. Predsedom obvodnej komisie bola Mgr. Adriana Vašková- ZŠ
Mlynská, členmi boli Ing. Adriana Šlechtová – ZŠ Konštantínova a Ing.
Alexander Palička – ZŠ s MŠ Havaj. Žiaci riešili 4 úlohy v časovom
limite 4 hodiny. Víťazi v jednotlivých kategóriách boli odmenení
šekovými poukážkami v hodnotách 14, 10, 6 eur a diplomami. ZŠ
Konštantínova sa zúčastní krajského kola v Prešove. Víťazom obvodného
kola olympiády srdečne blahoželáme.
Vyhodnotenie:
Kategória E: 1.miesto- Mačuga Viktor – ZŠ
Konštantínova
2.miesto – Brendza Ondrej – ZŠ Konštantínova
3. miesto – Kuzma Matúš – ZŠ s MŠ Havaj
Kategória F: 1. miesto – Babinský Oliver – ZŠ s MŠ
Bukovce
2.miesto – Gramata Marek – ZŠ s MŠ Havaj
3. miesto – Kocáková Daniela – ZŠ s MŠ Bukovce
ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter