Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

43. ročník Geografickej olympiády

<p>Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu
ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Nemalou mierou má
prispieť k zvýšeniu a k aktualizácii úrovne vyučovania geografie na ZŠ
na 1. stupni 8-ročných gymnázií. Má podporiť rozširovanie geografických
vedomostí žiakov, praktických zručností v topografii, v záujmovej
činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Vedie žiakov ku
komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti, a tým vytvára
vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a
tvorbe. Zabezpečuje rozvíjanie environmentálneho myslenia a humanizuje vzťah
človeka ku krajine a prírode.<br>
Podporuje všeľudské zásady a princípy vyjadrené v stratégii
udržateľného rozvoja Zeme.<br>
Okresné kolo sa konalo 5. 2. 2015 na ZŠ Konštantínova Stropkov.
Súťažilo sa v 3. kategóriách – Stropkov, Medzilaborce a OGY. Spolu
súťažilo 75 súťažiacich rozdelených do týchto kategórií:<br>
G kategória – 5. ročník, F kategória – 6. a 7. ročník , 1. a
2. ročník OGY, E kategória – 8. a 9. ročník , 3. a 4. ročník
OGY.<br>
<strong>Výsledky sú nasledovné:</strong><br>
G kategória (5. ročník) – 1. Martin Baluďanský (ZŠ Konštantínova),
2. Matúš Šlechta (ZŠ Konštantínova), 3. Roman Šafranko (ZŠ a MŠ
Kolbovce)<br>
F kategória (6. a 7. ročník, 1.a 2. ročník OGY) – 1. Eduard Paňko
(CZŠ Stropkov), 2. Marek Bujdoš (ZŠ Konštantínova)<br>
G kategória (8. a 9. ročník, 3. a 4. ročník OGY) – 1. Šimon Lukáč
(CZŠ Stropkov), 2. Karin Luberdová (ZŠ Mlynská), 3. Patrik Sahajda (OGY
Stropkov)<br>
Všetkým víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole
GO.<br>
<strong>Externá okresná metodička GEO Mgr. Marta Michrinová</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/10-geo-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/10-geo-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/10-geo-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/10-geo-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter