Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

24. ročník súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

26. januára v dopoludňajších
hodinách sa v čitárni Mestskej knižnici uskutočnil 24. ročník
recitátorskej súťaže slovenských rozprávok a legiend Šaliansky Maťko J.
C. Hronského. Podujatie otvorili predseda Miestneho odboru Matice slovenskej
v Stropkove Ing. Slavomír Cichý a primátor mesta JUDr. Ondrej Brendza.

Do súťaže sa prihlásilo 17 žiakov – víťazov vo svojich
kategóriách – zo všetkých škôl v našom okrese. Porota v zložení
Mgr. Mária Šmajdová (predsedníčka), Mgr. Eva Flešárová a Ľudmila
Antošová vyhodnotila výkony mladých priateľov slovenskej rozprávky a
legendy takto: V 1. kategórii zvíťazila Petronela Ľuberdová zo ZŠ
Mlynská, druhá bola Sára Vatehová zo ZŠ Konštantínova a tretí Radoslav
Zajac zo ZŠ s MŠ Bukovce. V 2. kategórii prvé miesto získala Anna
Yaremko zo ZŠ Breznica, za ňou skončila Bibiána Medvecová zo ZŠ
Hrnčiarska a tretí bol Oliver Volčko zo ZŠ Mlynská. V skupine
najstarších žiakov – v 3. kategórii – si prvú cenu odniesla
Karolína Bujdošová zo ZŠ s MŠ Bukovce, druhú Anna Mária Harajdová zo
ZŠ s MŠ Kolbovce a tretie miesto získala Claudia Amy Cichá zo ZŠ
Konštantínova. Najúspešnejší recitátori sa zúčastnia krajského kola
tejto súťaže, ktoré sa ukutoční vo februári v Prešove.
Organizátor podujatia – MO Matice slovenskej v Stropkove – vyjadruje
poďakovanie vedeniu Mesta Stropkov a Odboru školstva a kultúry Mesta Stropkov
za spoluprácu a podporu pri organizovaní a realizácii 24. ročníka
Šalianskeho Maťka. Zároveň na tomto mieste chcem poďakovať svojim kolegom
riaditeľom zúčastnených škôl za ústretovosť, bez ktorej by sa toto
stretnutie mladých recitátorov nemohlo uskutočniť.
Tešíme sa na 25. jubilejný ročník o rok!
Ing. Slavomír Cichý
Predseda MO MS v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter