22. marec Svetový deň vody

<p>Tento deň patrí v kalendári menu Beňadik, ale patrilo by sa, aby tam
bolo aj meno, „Voda“ – jednoduchá zlúčenina H2O, ktorá je pre náš
život veľmi dôležitá. Keďže na našej škole nikto nenosí meno Beňadik,
oslavovali sme v tento deň „vodu“.

<p>Na našu školu zavítali štyria ondavskí vodníci, ktorí vystúpili
z hlbokej vody rieky Ondavy a prišli pozdraviť s týmto sviatkom našich
žiakov, učiteľov, zamestnancov školy, ale aj tých najmenších –
škôlkarov. Porozprávali všetkým o tom, že vodu treba chrániť pred
znečistením a starať sa o to, aby jej bolo dosť pre všetkých. Priniesli
so sebou aj minerálnu vodu, ktorou všetkých ponúkali. K poháru minerálky
si musel každý žiak vybrať aj otázku, na ktorú mal odpovedať. Správne
odpovede sa potom dostali do zlosovania. Mohli si vybrať z otázok ako
napríklad: Vieš, kde sa nachádza na Slovensku jediný vodný gejzír? Napíš
3 druhy kvality vody, alebo aké látky znečisťujú vodu?
Pri návšteve škôlkarov ich čakalo milé prekvapenie. Privítali ich malé
žabky-rosničky, ktoré spolu s pani učiteľkou Piskorikovou im odovzdali
krásny plagát o vode a prisľúbili aj pomoc pri jej ochrane a šetrení
s ňou. Vedúci tiež upozornili všetkých, že prázdne plastové fľaše od
minerálky patria do vriec na separovaný odpad a priopomenuli im taktiež aj
to, že touto minerálnou vodou sa prispieva na výsadbu stromov vo Vysokých
Tatrách.
Potom nasledovalo vyžrebovanie 3 výhercov správnych odpovedí. Vodníci mali
šťastnú ruku pre tieto mená: Veronika Šintajová, Barborka Kimáková a
Dávid Lechman (boli odmenení dobrnými vecnými cenami). Po dobre vykonanej
práci sa odobrali vodníci späť do ondavských vôd.
Za priebeh tejto akcie patrí poďakovanie: vedeniu školy, vodníkom –
Rebeke, Dominike, Tomášovi a Matúšovi, p. učiteľkám a vedúcej ŠKD.
Koordinátorka ENV
Mgr. H. Tarbajová, ZŠ s MŠ Lomné

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter