Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

12. ročník Športovej olympiády žiakov 1. – 4. roč. ZŠ

Dňa 6. 6. 2008 sa uskutočnil 12. ročník Športovej olympiády žiakov
1. – 4. roč. základných škôl pod záštitou primátora mesta Stropkov
MUDr. Petra Obrimčáka. Podujatie sa realizovalo v športovom areáli ZŠ
Konštantínova Stropkov. Žiaci súťažili v tradičných atletických
disciplínach: beh na 50m, beh na 300m, skok do diaľky, hod kriketovou
loptičkou a štafeta. Víťazi boli odmenení medailami a diplomami, ktoré
venoval a odovzdával primátor mesta MUDr. Peter Obrimčák.

50 m – chlapci 1.-2. roč.: 1. Denis Potoma – ZŠ
Mlynská, 2. Stanislav Ducár – CZŠ, 3. Dominik Haško – ZŠ
Mlynská
50 m – dievčatá 1.-2. roč.: 1. Simona Tabišová –
ZŠ Mlynská, 2. Jozefína Vandová – ZŠ Mlynská, 3. Stella
Rusinová – ZŠ Hrnčiarska
50 m – chlapci 3.-4. roč: 1. Jozef Adamica – ZŠ
Konštantínova, 2. Lukáš Štefanišin – ZŠ Breznica, 3. Matej
Mydla – ZŠ Konštantínova
50 m – dievčatá 3.-4. roč.: 1. Barbora
Dovičáková – ZŠ Konštantínova, 2. Adriana Saxová – ZŠ
Hrnčiarska, 3. Zuzana Vašková – ZŠ Mlynská
300 m – chlapci 1.-2. roč.: 1. Martin Džupin – ZŠ
Mlynská, 2. Dominik Haško – ZŠ Mlynská, 3. Erik Vaško – ZŠ
Konštantínova
300 m – dievčatá 1.-2. roč.: 1. Simona Tabišová –
ZŠ Mlynská, 2. Izabella Bilecová – ZŠ Konštantínova, 3. Barbora
Vereščáková – ZŠ Konštantínova
300 m – chlapci 3.-4. roč: 1. Erik Zápotocký –
CZŠ, 2. Viktor Bartko – ZŠ Breznica, 3. Jozef Adamica – ZŠ
Konštantínova
300 m – dievčatá 3.-4. roč.: 1. Bernardeta
Homzová – ZŠ Havaj, 2. Barbora Dovičáková – ZŠ Konštantínova,
3. Nikola Špaková – ZŠ Mlynská
Hod kriketovou loptičkou – chlapci 1.-2. roč.: 1. Adam
Čonka – CZŠ, 2. Stanislav Ducár – CZŠ, 3. Denis Bedruň – ZŠ
Konštantínova
Hod kriketovou loptičkou – dievčatá 1.-2. roč.:
1. Izabella Bilecová – ZŠ Konštantínova, 2. Anna Mária Čonková –
CZŠ, 3. Stanislava Bazyľaková – ZŠ Breznica
Hod kriketovou loptičkou – chlapci 3.-4. roč.: 1. Viktor
Bartko – ZŠ Breznica, 2. Kevin Kočanský – ZŠ Konštantínova,
3. Kristián Čonka – CZŠ
Hod kriketovou loptičkou – dievčatá 3.-4. roč.:
1. Monika Siváková – CZŠ, 2. Jaroslava Mulíková – ZŠ Bukovce,
3. Petra Štefaniková – ZŠ Mlynská
Skok do diaľky – chlapci 1.-2. roč.: 1. Martin
Džupin – ZŠ Mlynská, 2. Tomáš Berežný – CZŠ, 3. Dominik
Gombár – CZŠ
Skok do diaľky – dievčatá 1.-2. roč.: 1. Jozefína
Vandová – ZŠ Mlynská, 2. Katarína Sakarová – ZŠ Mlynská,
3. Stanislava Bazyľaková – ZŠ Breznica
Skok do diaľky – chlapci 3.-4. roč.: 1. Lukáš
Štefanišin – ZŠ Breznica, 2. Matej Mydla – ZŠ Konštantínova,
3. Ivo Liška – ZŠ Konštantínova
Skok do diaľky – dievčatá 3.-4. roč.: 1. Zuzana
Vašková – ZŠ Mlynská, 2. Tatiana Karchňáková – ZŠ Breznica,
3. Lenka Saloňová – ZŠ Konštantínova
Štafeta 1.-2. roč.: 1. ZŠ Mlynská, 2. ZŠ
Konštantínova, 3. CZŠ sv. Petra a Pavla
Štafeta 3.-4. roč.: 1. ZŠ Hrnčiarska, 2. ZŠ Mlynská,
3. ZŠ Havaj

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter