12. ročník Športovej olympiády žiakov 1. – 4. roč. ZŠ

Dňa 6. 6. 2008 sa uskutočnil 12. ročník Športovej olympiády žiakov
1. – 4. roč. základných škôl pod záštitou primátora mesta Stropkov
MUDr. Petra Obrimčáka. Podujatie sa realizovalo v športovom areáli ZŠ
Konštantínova Stropkov. Žiaci súťažili v tradičných atletických
disciplínach: beh na 50m, beh na 300m, skok do diaľky, hod kriketovou
loptičkou a štafeta. Víťazi boli odmenení medailami a diplomami, ktoré
venoval a odovzdával primátor mesta MUDr. Peter Obrimčák.

50 m – chlapci 1.-2. roč.: 1. Denis Potoma – ZŠ
Mlynská, 2. Stanislav Ducár – CZŠ, 3. Dominik Haško – ZŠ
Mlynská
50 m – dievčatá 1.-2. roč.: 1. Simona Tabišová –
ZŠ Mlynská, 2. Jozefína Vandová – ZŠ Mlynská, 3. Stella
Rusinová – ZŠ Hrnčiarska
50 m – chlapci 3.-4. roč: 1. Jozef Adamica – ZŠ
Konštantínova, 2. Lukáš Štefanišin – ZŠ Breznica, 3. Matej
Mydla – ZŠ Konštantínova
50 m – dievčatá 3.-4. roč.: 1. Barbora
Dovičáková – ZŠ Konštantínova, 2. Adriana Saxová – ZŠ
Hrnčiarska, 3. Zuzana Vašková – ZŠ Mlynská
300 m – chlapci 1.-2. roč.: 1. Martin Džupin – ZŠ
Mlynská, 2. Dominik Haško – ZŠ Mlynská, 3. Erik Vaško – ZŠ
Konštantínova
300 m – dievčatá 1.-2. roč.: 1. Simona Tabišová –
ZŠ Mlynská, 2. Izabella Bilecová – ZŠ Konštantínova, 3. Barbora
Vereščáková – ZŠ Konštantínova
300 m – chlapci 3.-4. roč: 1. Erik Zápotocký –
CZŠ, 2. Viktor Bartko – ZŠ Breznica, 3. Jozef Adamica – ZŠ
Konštantínova
300 m – dievčatá 3.-4. roč.: 1. Bernardeta
Homzová – ZŠ Havaj, 2. Barbora Dovičáková – ZŠ Konštantínova,
3. Nikola Špaková – ZŠ Mlynská
Hod kriketovou loptičkou – chlapci 1.-2. roč.: 1. Adam
Čonka – CZŠ, 2. Stanislav Ducár – CZŠ, 3. Denis Bedruň – ZŠ
Konštantínova
Hod kriketovou loptičkou – dievčatá 1.-2. roč.:
1. Izabella Bilecová – ZŠ Konštantínova, 2. Anna Mária Čonková –
CZŠ, 3. Stanislava Bazyľaková – ZŠ Breznica
Hod kriketovou loptičkou – chlapci 3.-4. roč.: 1. Viktor
Bartko – ZŠ Breznica, 2. Kevin Kočanský – ZŠ Konštantínova,
3. Kristián Čonka – CZŠ
Hod kriketovou loptičkou – dievčatá 3.-4. roč.:
1. Monika Siváková – CZŠ, 2. Jaroslava Mulíková – ZŠ Bukovce,
3. Petra Štefaniková – ZŠ Mlynská
Skok do diaľky – chlapci 1.-2. roč.: 1. Martin
Džupin – ZŠ Mlynská, 2. Tomáš Berežný – CZŠ, 3. Dominik
Gombár – CZŠ
Skok do diaľky – dievčatá 1.-2. roč.: 1. Jozefína
Vandová – ZŠ Mlynská, 2. Katarína Sakarová – ZŠ Mlynská,
3. Stanislava Bazyľaková – ZŠ Breznica
Skok do diaľky – chlapci 3.-4. roč.: 1. Lukáš
Štefanišin – ZŠ Breznica, 2. Matej Mydla – ZŠ Konštantínova,
3. Ivo Liška – ZŠ Konštantínova
Skok do diaľky – dievčatá 3.-4. roč.: 1. Zuzana
Vašková – ZŠ Mlynská, 2. Tatiana Karchňáková – ZŠ Breznica,
3. Lenka Saloňová – ZŠ Konštantínova
Štafeta 1.-2. roč.: 1. ZŠ Mlynská, 2. ZŠ
Konštantínova, 3. CZŠ sv. Petra a Pavla
Štafeta 3.-4. roč.: 1. ZŠ Hrnčiarska, 2. ZŠ Mlynská,
3. ZŠ Havaj

obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter