Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

11. ročník súťaže Stropkovská klavírna jar

V priestoroch ZUŠ F. Veselého sa dňa 24. apríla 2018 konal
11. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v hre na klavíri pod názvom
Stropkovská klavírna jar. V súťaži sa predstavilo veľké množstvo
nadaných a talentovaných klaviristov, ktorých výkony hodnotila odborná
porota, ktorej predsedníčkou bola profesorka Štátneho konzervatória
v Košiciach Mgr.art. Melánia Hermanová. Naši žiaci si odniesli pekné
ocenenia. T. Korpoňová, M. Vašková, O. Mydlová, L. Ducárová sa umiestnili
v striebornom pásme a K. Prusáková sa umiestnila v bronzovom pásme.
Poďakovanie za organizáciu a hladký priebeh súťaže patrí vedeniu školy a
taktiež pedagógom za prípravu žiakov na súťaž. Všetkým oceneným
srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník Stropkovskej
klavírnej jari.
M.Sušinová, DiS. art

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter