Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

100. výročie vzniku ČSR

Základná škola Vyšná Olšava spolu so Zväzom protifašistických
bojovníkov a Úniou žien vo Vyšnej Olšave si pripomenuli jubilejné
výročie vzniku ČSR.

Na návrh predsedu ZO SZPB – Klubu českého pohraničia Prešov, Petra
Kasardu sme v obci zasadili lipu, ktorá nám a hlavne deťom bude pripomínať
históriu nášho národa. Po príhovore starostu obce Juraja Kasardu nás
s udalosťami okolo roku 1918 oboznámil Peter Kasarda. Bolo to povojnové
obdobie, na ktoré pamätníci spomínali veľmi dobre. Žiaci si upevnili
vedomosti z vlastivedy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a dozvedeli sa
mená prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka a jeho pokračovateľa E.
Beneša.
Aj napriek tomu, že sme už samostatnou Slovenskou republikou, deti zaspievali
známu českú pieseň “Červený šátečku kolem se toč” a slovenskú
ľudovú pieseň “U susedov tam je lipka”. Uvedomili sme si, že slovenský
a český národ spája nielen podobný jazyk, ale aj spoločná cesta budovania
oboch republík.
Predsedníčka ÚŽ vo Vyšnej Olšave Andrea Kasardová spolu s pani
riaditeľkou základnej školy Amáliou Borkovou symbolicky zasadili lipu,
ktorá v kruhu peknej prírody obce bude pripomínať naše bratstvo
s českým národom.
ZŠ Vyšná Olšava

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter