Zrekonštruovaný Šandalský most v Stropkove opäť slúži verejnosti