ZMOS ruší májový snem, najväčšie rokovanie združenia presúva na jeseň

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zrealizovalo hlasovanie formou per rollam, v ktorom sa členovia Rady ZMOS vyjadrili k pripravovanému májovému snemu ZMOS.

Hlasovanie členov Rady ZMOS formou per rollam sa týkalo ich vyjadrenia k tomu, či súhlasia so zrušením pripravovaného májového snemu ZMOS a s jeho presunom na neskorší, predpokladáme, že jesenný termín. Členovia Rady ZMOS reprezentujúci každé regionálne združenie jednomyseľne rozhodli o tom, že v poradí 31. snem, ktorý mal byť zároveň aj oslavou 30 rokov Združenia miest a obcí Slovenska a troch dekád miestnej územnej samosprávy od jej znovuobnovenia v roku 1990 sa presúva na neskorší termín.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať