ZMOS ponúka riešenie krízovej situácie v zastupiteľstvách

Predseda
Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa obrátil
na vedenie parlamentu, predsedov a predsedníčky poslaneckých
klubov a poslancov národnej rady, ktorí pôsobia v samospráve.
Na základe doterajších skúseností ponúkol návrh novely zákona
o obecnom zriadení s uvedením konkrétnych dôvodov.

Zložitosť
tohto obdobia odkrýva nedostatky legislatívy a tiež vytvára
oprávnené požiadavky na zmeny konkrétnych zákonov, ktorých
ustanovenia sa ukazujú ako nepružné, prípadne nerealizovateľné
vzhľadom k donedávna ťažko predstaviteľným situáciám.
Tie však nastali a sme konfrontovaní tvrdou realitou,“
konštatuje predseda ZMOS
Branislav Tréger. Prvý zo zákonov, ktorý je nevyhnutné
novelizovať je základný zákon samosprávy – zákon o obecnom
zriadení.

Hrozba
nerozhodovania

Združenie
miest a obcí Slovenska musí konštatovať, že volené orgány
miest a obcí sa ocitli v situácii, kedy z dôvodu nástupu
progresívneho vývoja pandémie v ďalšom, pravdepodobne dlhšom
období, nemôžu zastupiteľstvá v plnom rozsahu prijímať
hlasovaním rozhodnutia, ktoré majú výrazný dopad na plnenie
samosprávnych úloh, s ktorými sa bezprostredne spája ich
rozhodovacia právomoc.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať