Zástupcovia mesta Stropkov a obcí v našom okrese rokovali s riaditeľom dopravnej polície PZ SR