Zariadenia sociálnych služieb zaznamenávajú nové prípady