Vstup mesta Stropkov do klubu akcionárov VVS, a. s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. k 31. 12. 2018 evidovala 771 akcionárov. Z nich približne 97% má podiel na základnom imaní menší ako 0,5 %. Skupina 21 akcionárov, teda necelé 3 % má podiel na základnom imaní vyšší ako 0,5 % a zároveň disponujú viac ako 50 % všetkých hlasov. Absolútna menšina počtu akcionárov teda môže presadiť svoje rozhodnutia bez ohľadu na dominantnosť počtu akcionárov s minimálnym počtom akcií.

Tento klub akcionárov bol založený pre členov združenia. Určite sledujete čo sa deje v spoločnosti a iniciatívu mesta Košice, ktoré má viac ako 20% a nemá zástupcu ani v predstavenstve. Naše mesto zastupujem v dozornej rade z titulu funkcie primátora. Princíp obsadenia akciovej spoločnosti je takpovediac regionálny. Som zástupcom Stropkova, ale aj Svidníka a okolitých obcí. V predstavenstve je primátor Vranova n. T., Michaloviec, zástupca mesta Trebišov je v dozornej rade, zástupca Bardejova je v predstavenstve. Je to dohoda akcionárov,“ informoval primátor O. Brendza.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať