Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Víziou prednostu P. Harvana je vybudovanie kúpeľnej cesty, cieľom je udržanie elektrotechnického priemyslu a zvýšenie miezd v okrese Stropkov

Vízou prednostu P. Harvana je vybudovanie Kúpeľnej cesty, ktorá priláka domácich i zahraničných turistov, cieľom je udržanie elektrotechnického priemyslu a zvýšenie miezd v okrese

Prednosta Peter Harvan je rodákom z obce Mrázovce. Patrí medzi posledné deti narodené v Stropkove, rok na to sa pôrodnica presťahovala do Svidníka. Prvé štyri roky navštevoval ZŠ v Tokajíku, druhý stupeň ZŠ vychodil na druhej základnej škole. Stropkovské gymnázium sídlilo v čase jeho štúdia v budove terajšieho okresného úradu, momentálne ako prednosta sedí v bývalej zborovni. Toto sú zvláštne životné paradoxy nového prednostu OÚ v Stropkove.

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI S RIADENÍM A ORGANIZOVANÍM

Vysokoškolské vzdelanie dosiahol na Gréckokatolíckej fakulte v Prešove v odbore mediátor-probátor a tiež má doktorát z filozofie. Po ukončení štúdií pracoval na rôznych pracovných pozíciách. V roku 2001 odišiel do Čiech, kde sa vypracoval až na riaditeľskú pozíciu.

Od roku 2006 podnikal v Čechách a v roku 2008 už zamestnával 1300 ľudí. Manažérske schopnosti a skúsenosti P. Harvanovi nechýbajú. Je to práca, ktorú má rád.

„Som manažérom, aj preto som prijal túto funkciu manažovať okres. O politike sme doma rozprávali často a každý deň. Momentálne nie som členom žiadnej politickej strany. Kandidoval som však za OĽANO do VÚC v posledných voľbách za okres Svidník, no nevyšlo to. Mám však veľmi blízko ku Kresťanskej únii,“ uviedol prednosta P. Harvan a dodal, že je jej nepísaným členom. „Kresťanská únia momentálne len začína budovať štruktúry, stranícku knižku teda ešte nemám,“ vysvetlil a zdôraznil, že sa cíti byť kresťanom v politike. „Čo sa týka viery a politiky, má to jeden jediný základ a tou je morálka. Na tomto úrade som sa stretol so všetkými vedúcimi pracovníkmi, nie však so všetkými zamestnancami, na to ešte nebol čas. Snažím sa na tejto pôde správať apoliticky a ťahám všetkých, aby rozmýšľali takýmto apolitickým spôsobom na pracovisku. Dôležité je, aby úlohy, ktoré sú zadané boli splnené a aby ľudí, s ktorými budem pracovať som vtiahol do svojich vízií. Želám si, aby tieto vízie prijali za svoje, aby stáli pri mne a nie proti mne,“ povedal.  

OCHOTA POMÁHAŤ V OKRESE EŠTE STÁLE ŽIJE

Podľa jeho názoru morálka v politike je hlavne o tom, že musí byť vnímaná ako služba, nie ako zdroj obohacovania sa na úkor iných. Je nevyhnutné slúžiť ľuďom, ktorí to potrebujú. „Verím, že tento úrad vtiahnem do tejto služby. Počas týchto prvých dní mám naozaj veľmi dobrý dojem. Napr. z odd. krízového riadenia, kde pracuje pán Fečko, s ktorým som mal tú česť najintenzívnejšie spolupracovať hlavne pri povodniach v Lomnom a Kručove. Je to muž na správnom mieste a veľký profesionál. Ukázal sa ako veľmi schopný manažér. Presvedčil ma, že morálka v tomto okrese a ochota pomáhať ľuďom tu naozaj je a neumrela,“ povedal a vyzdvihol pritom fakt, že to, čo nebolo v Lomnom za 25 rokov možné, dnes je urobené. „V čase keď už odišla veľká voda, nastúpili mechanizmy, ktoré vyčistili koryto. Práce ukončili uplynulý piatok,“ priblížil situáciu v Lomnom P. Harvan.

VÝBORNÉ HODNOTENIE ÚRADU A JEHO NIEKTORÝCH ODDELENÍ

Uviedol tiež, že niektoré veci vidí zanedbané a naopak v niektorých veciach je stropkovský okres vzorom. „Na školení prednostov v Bratislave bolo povedané, že náš okres patrí medzi päť najlepších okresov na Slovensku v rámci organizačného odboru OÚ. Pochvaľovali si tiež spoluprácu s p. Fečkom z odboru krízového riadenia. Dostať pochvalu ako novozvolený prednosta pred všetkými je naozaj dobrý štart,“ potešil sa a vyzdvihol, že z celého východného Slovenska to bol jedine okres Stropkov.

Nezamestnanosť v okrese Stropkov má vyššie hodnoty. Prednosta priznal, že sa konkrétnymi číslami ešte nezaoberal, skôr sa začína pozerať dopredu ako čísla znížiť. „Viem, že nezamestnanosť vzrástla počas posledných mesiacov. Musíme sa preto zamyslieť nad tým, akým spôsobom začať viesť a organizovať tento okres,“ prezradil prednosta.

KÚPEĽNÁ CESTA AKO LÁKADLO PRE POSILNENIE TURIZMU V OKRESE

Jeho víziou je urobiť z tohto okresu turistické malokúpeľné územie. Svoju víziu podložil aj podrobnou štúdiou, ktorá hovorí o tom, že okres Stropkov má 15 registrovaných minerálnych prameňov. „Od Vyšného Hrabovca, Turian n. O., Tokajíka, Mrázoviec, Brusnicu cez Staškovce, Malú Poľanu a Gribov. Keď si predstavíme takýto turistický chodník, veľmi rýchlo pospájame celý okres. Chceli by sme poskytnúť ľudom zo širokého okolia a zahraničia projekt, ktorý by sme mohli nazvať Kúpeľnou cestou. Ak by sme do tejto vízie vedeli vtiahnuť starostov týchto obcí aj starostov dotknutých obcí, budeme vedieť vytvoriť z tohto okresu prosperujúce územie,“ uviedol a vyjadril radosť z toho, že starostovia dotknutých obcí sa s touto víziou stotožňujú.  

Ako ďalej uviedol, okrem iného by sa vytvoril priestor v rozlohe 1 hektára, kde by bola plocha na oddych a relax a pitie liečivých vôd. „Pozitívom je, že všetky tieto pramene sa nachádzajú v pokojných lokalitách, ktoré sú veľmi vyhľadávané. Pridružiť by sa mohla napr. prezentácia ručne vyrobených výrobkov, domáca výroba produktov a iné zaujímavosti akou bola napr. najväčšia lyžica v Podčičve alebo iná rarita, či zaujímavosť, ktorá by tento kraj vedela prezentovať a pritiahnuť nielen Slovákov, či turistov zo Strednej Európy, ale aj z celého sveta,“ povedal a zdôraznil, že je nevyhnutné byť múdrym a strategickým v tom, čo vieme ponúknuť PSK, aby bol ochotný rokovať.

„Je to veľmi dôležité. Rovnako tak aj jednotlivé ministerstvá, pod ktoré budú jednotlivé projekty spadať. Naozaj chcem z toho koláča, ktorý prišiel z Bruselu na Slovensko odhryznúť veľa. Plány sú jedna vec a skutočnosť druhá. Ak však k tomu pridáme aj Domašu a ďalšie obce, celý okres Stropkov bude turisticky pokrytý. Vzniknú nové pracovné miesta a príležitosti na podnikanie,“ uviedol s tým, že v tomto regióne by sme cez takýto projekt vedeli zamestnať možno až 2500 ľudí.

„To nie je málo. Aj ďalší potencionálni investori potrebujú nejakú myšlienku a víziu. Ja víziu mám, chcem pozvať do týchto projektov starostov s tým, že kúpeľné domy po realizácii, budú vo vlastníctve obce. Obec tak bude môcť zamestnať ľudí aj zo širšieho okolia. Vieme k nám dostať aj ľudí z Izraela, pretože história židovstva v Stropkove je veľmi silná,“ dodal P. Harvan.

POMOC A NOVÉ MOŽNOSTI AJ PRE ĎALŠIE ODVETVIA

Podľa prednostu OÚ Stropkov sa na takýto projekt potom naviaže aj doprava z letísk, väčších miest a pod. Obnoviť sa môžu družstvá a malé podnikanie v poľnohospodárstve. Ďalším odvetvím ktoré sa posilní bude marketing a reklama. „Môžeme sa takto postupne dostať k tomu, že bude málo pracovnej sily. Otázka je, či budú starostovia ochotní ísť do spoluúčasti na týchto projektoch. Začal som už isté rokovania so ŠFRB, s ministerstvom financií a pýtam sa ako by sme vedeli obciam pomôcť, pretože investovať do takýchto projektov cez spolufinancovanie z obecných zdrojov by bolo pre samosprávy likvidačné. Myslíme aj na tento fakt, ale tiež na to, aby dokument, ktorý odíde do Bruselu už obsahoval informácie o projekte turistickej kúpeľnej cesty a jeho podpory,“ informoval a vyzdvihol nevyhnutnosť spolupráce všetkých zainteresovaných strán, vládu SR nevynímajúc.

„Dnes môžem povedať, že po jednaniach s ministrom financií a po predložení vízií aj iným ministrom, máme sľúbenú podporu. Okres sa do projektov nemôže zapojiť priamo, môže len motivovať starostov obcí, aby prijali víziu a aby dali preč každú obavu a strach. Dôležité je začať spolupracovať a mojou úlohou bude zabezpečiť na tieto projekty peniaze. Toto je moja vízia, do ktorej chcem vtiahnuť okres a starostov,“ povedal.

ÚROVEŇ MIEZD SA MUSÍ ZVÝŠIŤ

Aj podľa slov P. Harvana je dôležité zachovať tradíciu elektrotechnického priemyslu v okrese Stropkov. Uviedol tiež, že na jednej strane je to pre náš okres dobré, na druhej strane zle z toho dôvodu, že ak sa elektrotechnickému priemyslu darí, darí sa všetkým. Ak však nie sú zákazky a príde kríza, môže dôjsť k prepúšťaniu veľkého množstvo ľudí a to je problém. „Je fajn, ak priberá, zle ak prepúšťa,“ dodal.

Zdôraznil tiež, že je pre neho dôležité hlavne to, aby ľudia v tomto regióne nemali len prácu, ale aj za svoju prácu dobrú plácu a aby tie mzdy boli na dobrej úrovni, nie na úrovni minimálnej mzdy. „Ľudia, ktorí pracujú na úrade odvádzajú dobrú prácu, sú zahltení stránkami, no pri otázke mzdy odpovedia, že sú radi, že prácu majú. To je ten signál, ktorým sa musia prednostovia jednoznačne zaoberať. Pracovné prostredie musí byť motivujúce a vyhovujúce, musí byť dôstojné,“ povedal a dodal, že tieto veci možno nevie z pozície prednostu zmeniť, môže len apelovať a urgovať centrum podpory na zmenu.

DÔLEŽITÉ NÁVŠTEVY S DOBRÝM VÝSLEDKOM

Jeho pracovný kalendár je hneď od samého začiatku zahltený termínmi. „Pochváliť sa môžem, že uplynulý štvrtok náš úrad navštívila generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce, ktorá chce s okresmi spolupracovať. Na návštevu tiež prišiel generálny riaditeľ Dopravnej polície Ľ. Rumanovský, ktorý prišiel na očakávanú návštevu, no na neočakávanú kontrolu klientskeho centra. Bol veľmi prekvapený z prístupu pani Slivkovej, ktorú zastihol. Vyjadril jej pochvalu. Rovnako aj ja som bol milo prekvapený ako profesionálne postupovala pri privítaní. Generálny riaditeľ uviedol, že toto nezažíva ani na okresoch západného Slovenska. Naozaj tento úrad v mnohých veciach je v perfektnom stave, hlavne v prístupe človeka k človeku a profesionálneho prístupu k práci,“ povedal a zdôraznil, že OÚ Stropkov predbehol mnohé okresy Slovenska.

„Na čom ešte musíme popracovať je znižovanie čakacej lehoty na vybavenie klienta. Zo všetkých priemerov na Slovensku sme niekde v strede. Musíme to zlepšiť. Som rád, že môžem svoje osobné aj politické styky využiť pre tento okres. Verím, že to pôjde a že tento okres rozhýbeme a vytiahneme ho,“ povedal úprimne a dodal:

„Keď človek podniká, cíti zodpovednosť za svojich zamestnancov za svoju rodinu, teraz je tá zodpovednosť o dosť väčšia, preto som aj svojim vedúcim hovoril, že pri mnohých úkonoch je pre mňa dôležité vedieť, vidieť a byť prítomný.“

Aj to je dôvod jeho prítomnosti v Lomnom, kde bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity.  „Chcel som tam byť, zatopené boli pivnice a dvory. Nie je to o tom, aby som si robil svoje PR. Je to presne o tej službe. Túto prácu beriem ako službu občanom. Keď ľudia potrebujú pomoc, využijem všetky svoje schopnosti a možnosti ako tým ľuďom pomôcť, preto bolo hneď večer počas povodne v Lomnom nasadených šesť mechanizmov. Nános v koryte potoka za 25 rokov bol vysoký vyše metra,“ priblížil.

PLUSY A MÍNUSY AKČNÉHO PLÁNU

Prednosta P. Harvan sa už tiež stihol oboznámiť s akčným plánom (AP), ktorý bol vypracovaný minulý rok, kedy bol okres Stropkov zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých regiónov. „Ľudia, ktorí pracovali na vytvorení AP boli znalí. Je veľmi všeobecný, to je dobré. Ak by tam boli veci konkrétne, nemohli by sme tam zahrnúť to, čo plánujeme my. Boli prozreteľní a teda AP sa dá použiť aj na moju víziu, ktorú mám,“ zhodnotil a dodal, že ako mínus AP vníma podporu podnikania – technický rozvoj. „Ak pri jednom stroji pracuje desať zamestnancov a pri novom už len dvaja, čo bude s tými ôsmymi pracovníkmi? Áno existuje doložka, ktorá hovorí, že musí dôjsť k navýšeniu pracovných pozícii, ale dodnes sa to podľa mojich informácii nestalo. Vidíme však, že Tesla z roka na rok klesá s počtom zamestnancov,“ povedal a zdôraznil pritom, že Tesla má dobré meno, otázkou však ostáva, či chce, aby sa jej pomohlo. „Začal som komunikovať so zahraničím. Rád by som sa dostal k americkej Tesle a pozval ich na návštevu do Stropkova. Možno by nám priniesli do okresu nejakú prácu. Ťažké je povedať, či sa to podarí, no intenzívne komunikujem s firmami v elektrotechnickom priemysle, aby sa aspoň prišli pozrieť do okresu a videli jeho potenciál a priniesli kapitál,“ prezradil.

Uviedol tiež, že pozvánka vláde SR v otázke výjazdového rokovania v našom okrese už išla. „Moje informácie však sú, že terajšia vláda neplánuje chodiť po okresoch a rozdávať peniaze. Naopak oni chcú navštevovať okresy a motivovať ich aj firmy a ľudí k tomu, aby rozmýšľali o nových projektoch, aby svoje okolie pozdvihli. Snažia sa iným spôsobom naliať viac peňazí do okresu, čo sa mi javí ako dobré, pretože peniaze nalievané do okresov výjazdovými rokovaniami vlády sa mi zdali málo efektívne. Netvrdím však, že sa neurobilo nič. PR, ktorá sa robila cez výjazdové rokovania vlády, nepriniesla ten osoh, ktorý občania očakávali,“ povedal.

POZVANIE MINISTROV DO NÁŠHO OKRESU

Informoval, že OÚ Stropkov pozvalo členov vlády SR na rokovanie, zatiaľ je to len vo fáze pozvania. Budúci mesiac by Stropkov mala navštíviť V. Remišová, pozvaný je tiež minister financií SR E. Heger, či minister zdravotníctva M. Krajčí. Prednosta OÚ Stropkov sa teiž plánuje stretnúť aj so zástupcami škôl.

„Určite sa nevyhnem kritike. Po určitom čase ju aj potrebujem, lebo ak hovoríme o tom, že slúžim občanom, kritiku jednoznačne potrebujem počuť. Jednak preto, aby som nezaspal a jednak preto, aby som neprestal kráčať a rozmýšľať nad tým, že sú tu aj občania, ktorí sú nespokojní. Musím počúvať aj tých, ktorí ma kritizujú. Kritiku očakávam, mám chuť pracovať s človekom, ktorý ju predostrie. Musí však viesť konštruktívny dialóg, prinášať riešenia a možnosť hľadať spoločné prieniky. Musíme hľadať cestu ako ďalej. Tento úrad chcem dostať vyššie, hlavne čo sa týka prístupu k občanom a ku klientom. Čakajú nás rôzne výzvy, o niektorých už rokujeme, no nie sú ešte oficiálne,“ uviedol s tým, že sa teší, že raz o niekoľko rokov príde so svojimi vnúčatami do týchto dedín a povie im, že to, ako okres vyzerá je aj jeho zásluhou.

OBCHVAT STROPKOVA JE NUTNÝ

„Teším sa, že ľudia, ktorí so mnou pracujú, hovoria áno mojim víziám. Rovnako tak aj primátor mesta Stropkov O. Brendza, ktorý má víziu budovať Stropkov a pozdvihnúť tento kraj, má víziu byť zapísaný v mysliach ľudí i tej generácie, ktorá príde potom, ako dobrý správca. Momentálne obidvaja pracujeme na tom, aby mal Stropkov obchvat. Verím, že sa to podarí. Budeme však musieť prizvať aj ostatných ľudí k spolupráci a prosiť tiež Boha, aby nám pomohol vo veciach, ktoré my nevieme ovplyvniť,“ uzavrel prednosta P. Harvan.

-re- 

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter