Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Viete kde je vhodné kúpať sa?

Uprednostnili ste dovolenku doma na Slovensku?
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021

V 31. týždni (ku dňu 5.8.2021) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ŠZD) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie.

RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa. V závislosti od aktuálneho počasia boli otvorené viaceré kúpaliská napr. v okresoch Považská Bystrica, Poprad a Martin. Nižšia návštevnosť z dôvodu premenlivého počasia bola zaznamenaná napríklad v okresoch Banská Bystrica, Senica a Trebišov.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

V 31. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v 9 prírodných kúpaliskách (PK) a prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou: Zlaté Piesky, Slnečné jazerá, RO Kunovská priehrada Sobotište, Liptovská Mara – Liptovský Trnovec, Teplý vrch – pláž Ormet, Teplý vrch – pláž Drieňok, Zelená voda – Kurinec, ale aj Veľká Domaša – Tíšava, Delňa. Domaša konkrétne zahŕňa: Valkov, Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, ale aj polostrov Krym.

Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie na prírodných vodných plochách: Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Vinianske jazero, RO Gazarka Šaštín Stráže, VN Brezová pod Bradlom a na dvoch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (Ružín SKI a Ružín – prítoky).

Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bol zistený mierne zvýšený celkový fosfor na Laborci Humenné a znížená priehľadnosť na VD Kráľová, Kaskády i Šintavských baniach; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená aj na Lipovine – Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Farba a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.

Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 31. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): Plážové kúpalisko – jazero v Banskej Bystrici, Kuchajda, Veľký Draždiak, Rusovce – Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Zemplínska Šírava (päť lokalít: Medvedia hora, Kamenec, Paľkov, Biela hora, Hôrka), Vinianske jazero, APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, VN Duchonka, Veľká Domaša – Valkov, VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, Šútovské jazero – Kraľovany, Rieka, nie sú zatiaľ k dispozícií.
V 32. týždni sú plánované odbery na prírodných vodných plochách (s neorganizovanou rekreáciou): Krpáčovo – jazero, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Palcmanská Maša, Veľká Domaša (päť lokalít – Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, polostrov KRYM), Šulianske jazero.
Počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2021 nie je na kúpanie využívaná VN Ružiná z dôvodu rekonštrukcie. Mimo prevádzky je aj VN Opatová v Trenčíne.

UMELÉ KÚPALISKÁ

Povolenie na prevádzku malo na konci 31. týždňa 166 umelých kúpalísk (UK) a 546 bazénov. Do prevádzky bolo v tomto týždni uvedené Letné kúpalisko Tisovec.
Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha stále na Biokúpalisku Čľupko v Gaboltove.

Prerušené sú prevádzky Krytej plavárne Spišská Nová Ves z dôvodu rekonštrukcie technológie kúpaliska a Mestskej plavárne Senica z dôvodu údržby a čistenia bazénov.

Mimo prevádzky z dôvodu nepriaznivého počasia sú AquaFun PARK Veľká Lomnica, Biokúpalisko Resort – Levočská Dolina, Kúpalisko Spišský Hrhov. V závislosti od počasia boli v 31. týždni prevádzkované napr. LK SUNNY v Martine, LK Vrútky, Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach, Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Vieska.

V 31. týždni RÚVZ vykonali ŠZD napr. na UK: LK Malacky, Rekreačné zariadenie Margita-Ilona v Leviciach, Wellness Santovka, TK Liptovský Ján; na kúpaliskách neboli zistené žiadne nedostatky.
ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný napr. na kúpaliskách: LK Podbrezová, TK Komárno, LK Nitra, TK Diakovce (plavecký bazén). Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.

Vzorky vody na kúpanie boli počas 31. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici (starý plavecký, nový plavecký, nový detský bazén), DÚHA v Partizánskom, Národné centrum vodného póla Nováky, Čajka v Bojniciach, LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, LK na Ostrove Trenčín, dva vonkajšie letné bazény pri Hoteli Sitno vo Vyhniach, Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v studenom bazéne na Plážovom kúpalisku v Bojniciach; plaveckom bazéne VEGA na TK Chalmová; vírivke pri detskom bazéne a detskom bazéne na Kúpalisku Zelená žaba Trenčianske Teplice; detskom bazéne na LK Stropkov; vnútornom prietočnom B1 bazéne vo Wellnes-Aquatermal v Dolnej Strehovej. Na kúpaliskách boli vykonané opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.

RÚVZ Svidník vydal zákaz kúpania z dôvodu nevyhovujúcej mikrobiologickej kvality vody pre športový bazén v Letnom areáli AQUARUTHENIA Svidník; bazén bude opätovne spustený do prevádzky po preukázaní vyhovujúcej kvality vody.

Na niektorých UK nie sú v prevádzke všetky bazény, mimo prevádzky sú napr. bazény: detský bazén na Kúpalisku Aquaspa Gánovce, oddychový bazén na Kúpalisku Krupina – Tepličky, jacuzzi v saunovom svete v THERMALPARK-u Dunajská Streda, bazén Lienka a dolný bazén pri tobogane na TK Vrbov, detský a oddychový bazén v krytej hale na TK I Štúrovo, detský bazén v rekreačno športovom areáli Športcentrum EKOMA vo Zvolene i jazero na Plážovom kúpalisku v Bojniciach. V čase ŠZD dňa 30.7.2021 bol mimo prevádzky aj detský bazén z dôvodu technickej poruchy na Kúpalisku Modrá perla Veľké Úľany. Mimo prevádzky je aj 5 bazénov na TK Podhájska, nakoľko zdroj termálnej vody nie je v prevádzke. Počas celej KS nebudú v prevádzke napr. dojazdový bazén toboganu na LK Topoľčany.
Počas KS 2021 nebudú v prevádzke kúpaliská: LK AQUA – RELAX Lívia v Brezne – Zadných Hálnoch, Termál centrum GALANDIA Galanta, LK Čalovec, TK Katarína v Kremnici, Summer Club-INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Tri vody v Malinove, LK Moldava n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, LK Zlaté Moravce, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selciach, nadzemný vonkajší bazén pri Chate LIMBA v obci Bystrá, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote – Krpáčove; dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.
Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

-ts-
Zdroj: www.uvzsr.sk

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter