Úsek takmer vyradený z cestnej siete zachránila rekonštrukcia

Primátor O. Brendza: Ukážkový príklad kvalitnej spolupráce mesta a kraja

Financie kraja umožnili modernizáciu úseku cesty medzi obcami Breznička a Chotča. Prešovská župa súbežne s jeho odovzdaním do užívania verejnosti v stredu 27. októbra otvorila aj novovybudovanú skládku chemického posypového materiálu vysunutého pracoviska Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) v Holčíkovciach. Ide o investičné akcie spolu vo výške viac ako 375-tisíc eur.

V okrese Stropkov sa zmodernizoval takmer tri kilometre dlhý úsek na ceste III/3585 v extraviláne obcí Breznička a Chotča. Dôvodom stavby bol poškodený kryt vozovky, ktorá obsahovala výtlky, a preto nezodpovedala požiadavkám na bezpečnú, plynulú a efektívnu dopravu. Počas 60 kalendárnych dní tu bola vykonaná úprava cesty vyrovnaním podkladu kamenivom s preliatím, presypaním a rozprestrením, ako aj zhutnením penetračného makadamu. Náklady spojené s realizáciou tejto stavby boli hradené zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja, a to v celkovej výške vyše 177-tisíc eur.

„Táto takmer trojkilometrová cesta bola, na rozdiel od iných podobných ciest v našom okrese (spojnica Šandal – Baňa, Veľkrop – Makovce a pod.), súčasťou siete Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, vedená ako cesta III. triedy III/3585. Prostredníctvom nášho poslanca Dušana Lukáča s podporou ďalšieho poslanca Martina Jakubova sme sa obrátili na vedenie kraja i správcu cesty s návrhom na jej rekonštrukciu. Stalo sa tak doslova v hodine dvanástej. Tento úsek bol totiž plánovaný na vyradenie z cestnej siete PSK, čo by nadobro spečatilo jej osud,“ priblížil vo svojom statuse primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza s tým, že rekonštrukcia výrazne skráti cestu z Veľkropa alebo Brezničky do Chotče a napríklad z Brezničky do Stropkova to budú mať tamojší obyvatelia o zhruba tri kilometre bližšie.

Svoju radosť z projektu neskrýval ani starosta obce Chotča Vladimír Čač: „Keďže cestovný ruch je čoraz viac aj o zážitkovej turistike, cykloturistike aj o urýchlení dopravy v regióne je toto prepojenie dobrou príležitosťou na sprostredkovanie týchto zážitkov. Touto cestou ďakujem za prepojenie dvoch strán okresu Stropkov, regiónu bohatého na historické pamiatky, najmä z obdobia 1. sv. vojny aj pre ďalší trvalo udržateľný rozvoj obcí aj okresného mesta. Rozprávali sme o možnom budúcom prepojení mesta Stropkov a obce Chotča výstavbou cyklotrasy aj možnej ďalšej investície na prepojenie obcí Veľkrop a Makovce.“

Na stránke obce Breznička sme sa dozvedeli, že táto cesta do šesťdesiatych rokov minulého storočia ako jediná spájala Brezničku a Potôčky so Stropkovom. „Mnohí si to ešte pamätajú. V minulosti neboli obce Vojtovce, Breznička a Veľkrop prepojené. Veľkrop až do roku 1974 bol cestou prepojený do obce Makovce,“ informuje obec Breznička s tým, že podľa obecnej kroniky bola cesta v roku 1951 prevzatá pod štátnu správu. Zaujímavý je tiež údaj, že 3. februára 1958 bola otvorená autobusová linka smer Stropkov – Breznička – Potôčky a späť. V roku 1962 bola táto linka zrušená a zavedená bola nová linka smer Potôčky, Breznička, Vojtovce a cez Sitník do Stropkova.

„Ako išiel čas, cesta III/3585 postupne chátrala. A stala sa ťažko prejazdnou. Asi málokto veril, že by mohla byť ešte zrekonštruovaná. Vďaka záujmu a podpore mnohých zainteresovaných, predsedu PSK M. Majerského, poslancov Zastupiteľstva PSK D. Lukáča a M. Jakubova, riaditeľa SÚC PSK Marcela Horvátha, primátora mesta Stropkov Ondreja Brendzu a iných, bol zrekonštruovaný úsek Breznička – Chotča (Blednica) v dĺžke 2,983 km pričom slúžiť bude nielen motorizovanej verejnosti, ale aj cyklistom, či poľnohospodárom,“ uzatvára starostka obce.

-fec-
Zdroj: fcb/Breznička, O. Brendza – primátor, V. Čač

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter