Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Stropkov presúva slávnostné zastupiteľstvo, zatvorené bude kino i plaváreň

Na základe usmernenia Ministerstva vnútra SR, ktoré bolo mestu Stropkov doručené, boli dnes predpoludním (9. marca) prijaté viaceré rozhodnutia smerujúce k zamedzeniu šírenia nového koronavírusu v SR.

Samosprávam na Slovensku boli odporúčané nasledovné opatrenia:

– obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti,

– odporučiť právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,

– vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení,

– informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR.

V súvislosti s vyššie uvedeným vedenie mesta Stropkov rozhodlo:

– zrušiť slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva spojené s oceňovaním osobností a kolektívov plánované na 15. marec 2020; konať sa bude v náhradnom termíne,

– až do odvolania bude mimo prevádzky kino a zatvorená bude aj krytá plaváreň.

Zároveň sme nariadili riaditeľom základných a materských škôl preveriť stav chorobnosti v školách a tiež preveriť či sú v školách deti, ktoré počas jarných prázdnin navštívili rizikové oblasti.

V prípade vyššieho počtu žiakov, ktorí navštívili rizikové oblasti by škola mala odporučiť rodičom detí, aby deti zostali v dobrovoľnej karanténe.

V prípade zvýšeného počtu chorobnosti na školách, mesto odporúča riaditeľom škôl, aby vyhlásili riaditeľské voľno.

Mesto taktiež odporúča riaditeľom škôl, aby zvážili na určitú dobu pozastaviť vydávanie obedov pre externých stravníkov (ide najmä o seniorov)

O ďalších prípadných krokoch budeme verejnosť informovať prostredníctvom sociálnych sietí, na internetovej stránke mesta, v mestskom rozhlase i médiách.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter