Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Stropkov má nové partnerské mesto z Ukrajiny

chotyn

Je ním mesto Chotyn, ktoré leží na pravom brehu rieky Dnester

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove na poslednom júnovom zasadnutí schválilo zmluvu o spolupráci s mestom Chotyn v Černovickej oblasti na Ukrajine. Mesto Chotyn sa nachádza na pravom brehu rieky Dnester v severozápadnom cípe historickej Besarábie. V územnosprávnom členení Ukrajiny patrí do Dnesterského rajónu. Ku koncu minulého roka mal 9000 obyvateľov, rozlohou zhruba 20 km2, podobne ako mesto Stropkov.

V meste stojí známy stredoveký hrad zo 14. storočia. Mestom prechádza hlavná cesta v smere Černovice – Podolský Kamenec – Chmelnyckyj, železnica tam nevedie. V Chotyni sa nachádza nemocnica, rozsiahla občianska vybavenosť, športový areál, základné a stredné školy, mestu ale chýba výraznejšia obchodno-priemyselná základňa.

„Od minulého roka sme absolvovali niekoľko neformálnych i oficiálnych stretnutí so zástupcami nášho partnerského mesta Korczyna, na ktorých sa zúčastnili aj ich partneri z ukrajinského mesta Chotyn. Predmetom týchto stretnutí boli aj možnosti spolupráce medzi všetkými mestami. V júni tohto roka sme na pôde mesta Stropkov prijali zástupcov mesta Chotyn, vedených primátorom Andrijom Drančukom,“ ozrejmil primátor O. Brendza a pokračoval:

„Analyzovali sme možnosti stredno a dlhodobej spolupráce v intenciách programov cezhraničnej spolupráce Interreg Europe, Interreg NEXT HUSKROUA a ďalších. Základným predpokladom pre možné spoločné projektové zámery je nadviazanie oficiálnej spolupráce prostredníctvom všeobecnej partnerskej zmluvy.“

Partnerstvo by malo slúžiť predovšetkým s cieľom mládežníckych a študentských výmen v rámci oboch miest. Oblasťou partnerskej činnosti by mali byť stretnutia združení, miestnych skupín a kolektívov s podporou miest.

Mestá sa budú snažiť podporovať a spolupracovať v komunálnych, ekonomických a kultúrnych veciach, rozvíjať spoluprácu medzi mestskými inštitúciami, združeniami a v oblasti ekonomiky.

Nemenej dôležitým prvkom spolupráce bude propagácia miest, ktorej cieľom bude ekonomický rozvoj oboch krajín a spoločné úsilie o získanie prostriedkov z fondov Európskej únie a národných programov.

-r-

Zdroj: https://www.stropkov.sk

Ilustračné foto: https://www.dusekarpat.cz/

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter