Stropkov má druhú najkrajšiu monografickú knihu o meste za rok 2019

Začiatkom apríla vyhodnotil Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici 13. ročník súťaže o Najkrajšiu knihu a propagačný materiál o Slovensku za rok 2019. Mesto Stropkov do nej prihlásilo 70-stranovú publikáciu Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej v Stropkove 350 rokov (1669-2019), ktorej autorom je historik mesta Stropkov Ľuboslav Šmajda.

Samospráva ju vydala vlani a jej cieľom bolo historicky hodnoverne zmapovať dejiny Bratstva sv. škapuliara s dôrazom na fakt, že je najstarším takýmto bratstvom v strednej Európe. „V minulom roku sme si pripomenuli 350. výročie založenia bratstva v Stropkove. Publikácia sa venuje všeobecne dejinám Karmelitánov, opisuje mariánske pamiatky v meste Stropkov, prezentuje dejiny do súčasnosti a sprievodným materiálom je aj obrazová dokumentácia. Podľa propozícií bola kniha bola hodnotená na predovšetkým na základe vizuálnej stránky, už menej z hľadiska obsahu,“ priblížil autor knihy, ktorá získala ocenenie v kategórii Kniha o meste – monografická.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať