Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Správa o narodení Božieho Syna Ježiša Krista poletí do celého Slovenska z nášho sanktuária

ben2

Mesto Stropkov, Rímskokatolícka farnosť Stropkov a Prešovský samosprávny kraj pod záštitou košického arcibiskupa – metropolitu Mons. Bernarda Bobera, predsedu PSK Milana Majerského a primátora mesta Ondreja Brendzu priniesli do Stropkova jedinečný vianočný benefičný koncert V slovenskom Betleheme. Premiéru si budú môcť diváci pozrieť na RTVS Dvojka a na všetkých okruhoch Rádia Regina už 26. decembra 2023 o 17.00 hod. Všetci ste pozvaní k televíznym obrazovkám!

ben 3
Kandráčovci

Pásmo krásnych vianočných kolied a vinšov zo Slovenska v podaní Moniky Kandráčovej, Kandráčovcov, Michaely Sušinovej, Tomáša Labanca, Júlie Burášovej, HeliBand Námestovo, Acapella HicMusic, DSZ Maľovaný svet zo ZUŠ F. Veselého Stropkov, DSZ Škapuliarik z CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov si návštevníci mohli vypočuť naživo 16. decembra v Kostole Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove. Jedinečným vianočným podujatím sprevádzal moderátor Ľubomír Bajaník.

ben1
Moderátor benefičného koncertu Ľ. Bajaník.

„Vianoce nám pripomínajú, že nič, skutočne nič nemôže nahradiť osobnú ľudskú blízkosť. Boh, od ktorého sme vyšli a ku ktorému smerujeme, o tom veľmi dobre vie. Preto si pri vtelení svojho Syna Ježiša Krista dal záležať na tejto neodmysliteľnej dimenzii, ktorá je dôležitá pre každého človeka. Boh chcel s nami precítiť skutočnú osobnú blízkosť,“ povedal Mons. Bernard Bober a pokračoval:

„Naozaj, osobnú blízkosť nemožno ničím nahradiť, je veľmi vzácna. Niekedy ju považujeme za samozrejmosť, avšak ona je pokladom a vzácnym darom. Naše osobné stretnutia, zblíženie a túžba po objatí hovoria o tom, že máme srdce a nesmrteľnú dušu, ktorá túži po láske. Túto pravdu nám prichádza pripomenúť neobyčajné Božie dieťa – Boží syn Ježiš Kristus.“

ben5

Ďalej dodal, že spevom kolied a vianočných piesní ho chceme privítať medzi nami. „Radostnú zvesť o jeho narodení znovu prinášame aj v slovesno-hudobnom pásme V Slovenskom betleheme. Naším spôsobom a našou čarokrásnou slovenskou tradíciou ho chceme ospievať, až sa možno zdá, že jeho narodenie sa udialo práve u nás na Slovensku, a tohto roku konkrétne tu v Stropkove. Nech sa teda znovu narodí i v našich srdciach, aby sme sa aj my raz mohli narodiť pre nebo a večnosť, ktorú nám chce darovať. Vyprosujem vám i vašim rodinám požehnané vianočné sviatky!“

ben4
Michaela Sušinová

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský neskrýval svoju radosť z toho, že tradícia benefičného koncertu V Slovenskom betleheme v našom kraji pokračuje, a že Prešovský samosprávny kraj mohol byť pri tom ako jeden z jeho partnerov. „Podujatie s charitatívnym rozmerom sa stalo takpovediac neoddeliteľnou súčasťou adventu v našom regióne, ktoré k nám prináša jedinečnú atmosféru Vianoc umocnenú pôsobivými hudobnými vystúpeniami. Zároveň v sebe skrýva krásnu myšlienku podpory dobročinnosti a spolupatričnosti s núdznymi,“ uviedol predseda PSK M. Majerský.

ben8
Predseda PSK M. Majerský s manželkou.

„Ďakujem organizátorom koncertu, že k nám rok čo rok prinášajú tieto jedinečné hudobné okamihy. Nesmierne si vážim ich osobný vklad, nadšenie a entuziazmus, s ktorými toto podujatie pripravujú, aby mohli jednak vniesť do našich životov čarovnú atmosféru a posolstvo Vianoc, a zároveň pomôcť slabším a zraniteľnejším, ktorí zápasia s náročným osudom,“ dodal Majerský a všetkým zaželal pokojný a požehnaný vianočný čas. „Nech je časom lásky, vzájomného porozumenia a úcty. Prajem nám radosť v srdci, úsmev na tvári, zdravie na tele i na duši, pokoj a rozvahu pri každom rozhodnutí, nádej v lepšie zajtrajšky, šťastné okamihy v kruhu najbližších a tiež silu a vieru do ďalších dní.“

ben7
Primátor mesta Stropkov O. Brendza a moderátor Ľ. Bajaník.

Primátor mesta Ondrej Brendza povedal: „Je pre nás veľkou cťou, že prostredníctvom RTVS zaznie v tomto roku správa o narodení Božieho Syna do celého Slovenska i celého sveta práve z nášho diecézneho sanktuária. Prostredníctvom krásnych a jedinečných vianočných kolied chceme poďakovať Bohu za zoslanie svojho jednorodeného syna na tento svet, aby nás vykúpil. Pri oltári našej stropkovskej Panny Márie Škapuliarskej chceme vzdávať chválu Bohu a zároveň ďakovať za všetko požehnanie, ktoré nás, naše rodiny, náš Stropkov a celý tento región sprevádzalo v práve končiacom sa roku. Zároveň prosíme Boha o požehnaný nasledujúci rok. Symbolicky pri oltári, pri betleheme v našom chráme, vyslovujeme želanie a nádej, nech radosť z Kristovho narodenia a atmosféra Vianoc pretrváva v našom meste nielen počas sviatočného obdobia, ale každý jeden deň roku 2024.“

ben6

Primátor mesta tiež poďakoval excelencii otcovi arcibiskupovi, vysokodôstojnému pánovi dekanovi, všetkým účinkujúcim, predsedovi PSK, všetkým partnerom, ktorí podporili benefičný koncert, Agentúre MCP, RTVS za príležitosť ohlásiť celému Slovensku radostnú zvesť o narodení Božieho Syna z nášho historického chrámu v Stropkove a všetkým zaželal požehnané vianočné sviatky.

-red-

Foto: A. Belovežčík

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter