SLOVENSKO – POĽSKÝ DEŇ V STROPKOVE NAPLNIL OČAKÁVANIA