Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Rok 2019 očami primátora mesta Stropkov Ondreja Brendzu

Vážení Stropkovčania, máme za sebou prvú polovicu januára a pre úvod roka je už obvykle príznačné hodnotenie toho uplynulého a zároveň prezentovanie našich plánov pre nasledujúcich 12 mesiacov. Pri retrospektíve roka 2019 som si pomohol podobným príspevkom z jeho začiatku, ktorý je na tejto stránke stále k dispozícii a preto je tu priestor na konfrontáciu našich plánov a reality uplynulého roka.


Ukončená rekonštrukcia mestského úradu i nové športoviská


Vlani sme ako najvýznamnejšiu investíciu financovanú z eurofondov ohlásili projekt zníženia energetickej náročnosti budovy mestského úradu v celkovej výške takmer 750 tis. eur. Projekt sme úspešne ukončili, dnes sú stará i nová budova úradu kompletne zateplené, vykurované novou technológiou kotolne a už prvé mesiace prevádzky vykazujú značnú úsporu nákladov.
V rámci znižovania energetickej náročnosti sme v roku 2019 investovali 115 tis. eur do zateplenia mestskej športovej haly. Prostriedky sme získali z ministerstva školstva. V oblasti športovísk je potrebné spomenúť vybudovanie nového fitnes parku na Hrnčiarskej ulici či pokračujúcu rekonštrukciu futbalovej tribúny. Medzi významné investície v oblasti športu, resp. voľno-časových aktivít radím aj novinky na mestskom kúpalisku, ktoré po rokoch opäť prešlo do správy mesta (prostredníctvom Služby) a už v uplynulej sezóne sme tam pre verejnosť pripravili viacero noviniek.

Zabudnutá lokalita sa dočkala


V roku 2019 sme pokračovali aj v štandardnej rekonštrukcii miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. A možno trochu preženiem, ale v prípade nádvoria bytových domov na ul. Akad. Pavlova sme to urobili nadštandardne. Samozrejme v tom pozitívnom slova zmysle. Roky zabudnutá lokalita vybudovaná ešte v 50-tych rokoch minulého storočia bola na okraji záujmu. Projekt sme pripravovali niekoľko rokov a po jeho ukončení som rád, že sa ho tamojší obyvatelia dočkali a verím, že túto investíciu ocenia. V rámci rekonštrukcií prešli úpravou lokality pri garážach na Hlavnej (za Klenotmi), ulica Majerská, chodník na ulici Matice slovenskej, ulica Pavla Horova, vstupy na kúpalisko a do mestskej športovej haly, ako aj chodník na Budovateľskej ulici v časti Sitník. Do tejto oblasti by som rád zaradil aj vybudovanie nových parkovísk za bytovým domom C3 a za Domom služieb, kde vzniklo 41 parkovacích miest.

Investujeme do verejnoprospešných služieb


Som veľmi rád, že v oblasti odpadového hospodárstva je naše mesto dávané za vzor ostatným samosprávam. Pred dvomi rokmi sme zaviedli nový štandard a teší ma, že sa nám naše predsavzatie podarilo naplniť aj vlani – za viac ako 63 tisíc pribudli v Stropkove na uliciach Hrnčiarska a Matice slovenskej ďalšie dve polopodzemné stojiská na komunálny i separovaný odpad. V tomto trende chceme pokračovať aj v nasledujúcom období.
Významnou investíciou, ktorá sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom verejnosti, bola rekonštrukcia oporného múru na cintoríne a dokončenie rekonštrukcie kaplnky Božieho milosrdenstva. Na starom cintoríne bol vybudovaný nový vstup s bránou. Pokračovali sme aj v modernizácii Denného centra, kde sme dokončili rekonštrukciu priestorov, ktoré slúžia nielen našim seniorom, ale aj mamičkám s deťmi.


Júnové rokovanie vlády v stropkovskom kaštieli


Pri hodnotení roka 2019 nemôžeme obísť ani historický moment pre naše mesto. V júni tu prvýkrát rokovala Vláda SR. Medzi jej najvýznamnejšie rozhodnutie zaradzujem uznesenie týkajúce sa vybudovania obchvatu mesta, na ktorého realizácii sa intenzívne pracuje a v súčasnosti prebieha výkup pozemkov. Vláda okrem iného schválila pre mesto Stropkov dotáciu na výmenu technológie na zimnom štadióne vo výške 100 tisíc eur, ďalších 100 tisíc sme dostali na vybudovanie prístupovej komunikácie do priemyselného parku a rovnaká suma poputuje aj na vybudovanie miestnej komunikácie, spojnice Nového riadku a ul. akad. Pavlova. Rímskokatolícka cirkev získala 60 tisíc na rekonštrukciu kostolnej veže, vďaka čomu bude táto najvyššia stavba v širokom okolí sprístupnená verejnosti. S históriou Stropkova súvisí aj spustenie ďalšej etapy rekonštrukcie námestia. Máme za sebou dve etapy archeologického výskumu, ktorý bol zameraný na preskúmanie areálu stropkovského hradu, jeho hradieb i jednotlivých stavieb.

Najlepšie výsledky Služby m. p. od roku 2014


Verejnosť určite vníma, že na väčšine našich projektov aktívne participuje aj mestský podnik Služba. Aj na tomto mieste by som rád vyzdvihol vynikajúce výsledky tohto podniku. Začiatkom minulého roka tam prebehla zmena vo funkcii riaditeľa, ktorú prevzal dovtedajší vedúci stredísk a môj bývalý zástupca Dušan Lukáč. S odstupom desiatich mesiacov hodnotím toto rozhodnutie ako veľmi prospešné pre podnik i mesto. Za pravdu mi dá aj hospodárenie Služby a môžem skonštatovať, že pre podnik bol rok 2019 najlepším, od roku 2014, kedy sme prevzali zodpovednosť za naše mesto. Nový riaditeľ preukázal vynikajúce schopnosti pri riadení Služby, zúročil svoje skúsenosti a o správnosti rozhodnutia o zmene vo funkcii všetkých presvedčil hlavne svojimi výsledkami, ľudským a korektným prístupom k obchodným partnerom, občanom mesta i zamestnancom podniku. Nezabudnime ani na ďalšiu mestskú spoločnosť Byhos, ktorá v uplynulom roku úspešne zrealizovala nevyhnutnú výmenu časti tepelných rozvodov v Stropkove.
Vážení priatelia, rok 2019 je prvým rokom nášho druhého volebného obdobia. Môžeme ho označiť za typicky „rozbehový“. Napriek tomu je za nami opäť vidieť kus dobrej práce. Pokračovali sme v naplánovaných investíciách z predchádzajúcich období a zároveň sme pripravovali investície na obdobie rokov 2020 až 2022. Patrí sa poďakovať všetkým poslancom za podporu v mestskom zastupiteľstve. Celému kolektívu zamestnancov mestského úradu, mestských spoločností Služba a Byhos, spoločnej úradovne i kolegom z jednotlivých odborov okresného úradu.
O našich plánoch na aktuálny rok vás budeme informovať priebežne.

JUDr. Ondrej Brendza, primátor

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter