Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Reštaurovanie reliéfnej renesančnej tabule

Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove sa v spolupráci s Mestom Stropkov zapojila v roku 2019 do výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v projekte „Obnovme si svoj dom“ v podprograme „1.1 Obnova kultúrnych pamiatok“. Do výzvy boli zaradené tri žiadosti o podporu obnoviť národné kultúrne pamiatky – Drevenú kaplnku Piety, Sochu Panny Márie Karmelskej a Reliéfnu renesančnú tabuľu. Tieto pamiatky boli vybrané na základe ich stavu, ktorý si vyžaduje komplexné zreštaurovanie. Ministerstvo kultúry v tomto roku z troch žiadostí schválilo a finančne podporilo jednu. Ide o žiadosť reštaurovania reliéfnej renesančnej tabule z roku 1661, ktorá je v súčasnosti uložená v priestoroch kaštieľa. Ministerstvo túto žiadosť podporilo sumou 5000 eur z celkovej žiadanej sumy 8220 eur. Spolufinancovanie projektu je vo výške 5%, čo predstavuje sumu 411 eur, ktorou pomôže Mesto Stropkov rímskokatolíckej farnosti. Bez reštaurátorského zásahu by hrozilo znehodnotenie cenných historických nápisov na tabuli a znehodnotenie kamennej hmoty.

Reliéfna renesančná tabuľa je jednou z mála najstarších stropkovských pamiatok, na ktorej sa zachoval letopočet. Pôvodne bola osadená na južnej strane kostolnej veže medzi 3. a 4 nadzemným podlažím vo výške približne 10 metrov. Stropkovský kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej je národnou kultúrnou pamiatkou a v ústrednom zozname pamiatkového fondu je zapísaný pod číslom 244/1. Za túto pamiatku bol vyhlásený 7. marca 1963. V jeseni roku 1996 sa pripravovalo reštaurovanie pieskovcovej tabule, nakoľko bola v zlom technickom stave. V novembri roku 1996 bola pieskovcová tabuľa odstránená z jej pôvodného miesta. V roku 1998 bola nahradená hodnovernou kópiou, ktorá je na veži dodnes. Donedávna bola datovaná rokom 1675, ale letopočet sa výskumom nápisov opravil na rok 1661.

Na tabuli je vyobrazený kľačiaci Žigmund Pethő v zbroji pred Immaculatou v oblakoch. Tabuľa dokumentuje prestavbu kostola v roku 1661 a vďaku Žigmunda Panne Márie v boji proti tureckému nebezpečenstvu. Žigmund bol okrem iného hlavným veliteľom Horného Uhorska (Slovenska). Na tabuli sa nachádza pod Immaculatou erb Pethőovcov, už spomínaný kľačiaci Žigmund a štyri latinské nápisy.

Mgr. Ľuboslav Šmajda – Mestský úrad v Stropkove, garant projektu

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter