Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Rekonštrukcia Jubilárneho parku je hotová

park3

Čaká sa na výsledky architektonickej súťaže budúceho stvárnenia nášho námestia

Mesto začalo s rekonštrukciou Jubilárneho parku ešte v septembri minulého roka v rámci projektu „Sekowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry a prírodného dedičstva“ financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktorú realizoval mestský podnik Služba. Rekonštrukcia je na konci a priniesla ďalšie zrevitalizované verejné priestranstvo, ktoré bude slúžiť na oddych nám všetkým.

Územie parku bolo odvodnené, vybudoval sa nový mobiliár, položila sa nová dlažba, inštalované bolo nové osvetlenie, lavičky a odpadkové koše, pribudli informačné tabule a prebehli aj terénne úpravy. Celá stavba stála viac ako 190 tis. eur.

park1

„V týchto dňoch sme ukončili rekonštrukciu nášho mestského, kedysi nazvaného Jubilárneho parku. Symbolickou bodkou za jeho aktuálnou obnovou bola inštalácia dvoch informačných tabúľ neďaleko vstupu do budovy Úradu práce. Na jednej z nich sa nachádzajú historické fotografie, textová časť obsahuje zaujímavé, mnohé i mne osobne neznáme, informácie o vzniku parku i jeho premenách počas 125 rokov existencie,“ napísal vo svojom statuse primátor O. Brendza a pokračoval:

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo obnoviť ďalšie verejné priestranstvo, dovolím si povedať, nášho Stropkova. Pri tejto príležitosti spomeniem, že som zároveň plný očakávania výsledkov architektonickej súťaže budúceho stvárnenia nášho námestia. Do konca mája by sme mali mať na stole jednotlivé návrhy a po ich vyhodnotení odbornou porotou vám čoskoro budeme môcť odprezentovať jeho novú podobu.“

park2

Ako ďalej primátor informoval, mimo oprávnených výdavkov mesto z vlastných zdrojov obnovilo aj tamojšie oplotenie. „Prajem vám všetkým príjemné chvíle strávené na mieste, kde sa písala história Stropkova. Nech vám prechádzka obnoveným parkom oživí krásne spomienky na roky mladosti,“ uzavrel O. Brendza.

-fec-

Zdroj: https://www.facebook.com

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter