Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Prvýkrát v histórii Stropkova zložil novozvolený primátor tretí sľub po sebe, zastupiteľstvo má 6 nových členov

Plat bude mať vyšší ako doteraz

(STROPKOV, 16. november 2022) V predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu sa v Stropkove uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva. V októbrových komunálnych voľbách tamojší voliči rozhodli, že samosprávu bude aj v treťom funkčnom období po sebe viesť Ondrej Brendza (nezávislý). V ponovembrovej histórii je to prvý primátor, ktorému Stropkovčania trikrát vyslovili dôveru, navyše opäť s presvedčivým výsledkom vyše 60 percent, čo predstavovalo 2274 hlasov.

uz5
Znovuzvolený primátor O. Brendza číta slávnostný sľub.

Stojíme na prahu nového obdobia a vstupujem doň plný odhodlania nesklamať. Naplnený pocitom zodpovednosti za každý skutok, za každé jedno slovo, za každé vyjadrenie, či rozhodnutie. Všetci, vy panie poslankyne, vy páni poslanci, vstupujete do tohto obdobia so svojimi plánmi, cieľmi, víziami a ideálmi. Nie všetky sa nám však pochopiteľne podarí zrealizovať. Je však dôležité, aby sme pri napĺňaní našich sľubov boli motivovaní čistým a dobrým úmyslom, aby sme spolu, tu v zastupiteľstve i na mestskom úrade, vytvorili jeden tím, ktorý problémové situácie nevytvára, ale ich včas registruje a spoločne rieši,“ povedal v príhovore staronový primátor. Zdôraznil tiež, že nové volebné obdobie bude do značnej miery ovplyvnené globálnou politickou situáciou – vojnou na Ukrajine či energetickou krízou. „Ale aj menšinovou vládou na Slovensku, ktorá často komplikuje prácu samosprávam. Napriek týmto skutočnostiam sme pripravení od prvej chvíle napĺňať náš volebný program,“ dodal primátor.

uz3
Zľava: poslanci Rapáč, Kolcún, Pavúk, Kmiť, Večurkovský, Cinová, Hubáč, Bujdoš.

V osemnásťčlennom zastupiteľstve budú šiesti noví poslanci. Traja z predchádzajúceho volebného obdobia svoj mandát neobhájili, traja už nekandidovali. Najpočetnejšie zastúpenie budú mať nezávislí poslanci (11), tri mandáty získala koalícia Smer-SD – Republika, dvoch poslancov bude mať KDH, po jednom SNS a Hlas-SD. Na ustanovujúcom zasadnutí poveril O. Brendza svojím zastupovaním doterajšieho viceprimátora Petra Lehockého (KDH).

uz4
Zľava: poslanci Fatľa, Kurucová, Kačmár, Jankanič, Lehocký, Mihok, Hubáč, Slivková a Nicz.

V Stropkove bude aj v tomto volebnom období pôsobiť päťčlenná mestská rada. Za jej členov poslanci spomedzi seba zvolili Daniela Hubáča, Milana Pavúka, Slavomíra Rapáča (všetci nezávislí) a Stanislava Kolcuna (Smer-SD/Republika). Z titulu funkcie viceprimátora je piatym členom rady Peter Lehocký (KDH). Pri zastupiteľstve bude pracovať päť komisií zložených z poslancov a odbornej verejnosti. Komisiu pre financovanie a majetok mesta bude opäť viesť Jana Slivková (KDH), staronovým predsedom Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie bude Daniel Hubáč (nezávislý), za predsedu Komisie pre výstavbu a územný rozvoj zvolili Radka Kmiťa (nezávislý), Komisii pre školstvo, kultúru a šport bude predsedať Viliam Mihok (nezávislý) a novým predsedom Komisie pre bezpečnosť a životné prostredie bude Marek Nicz (nezávislý). Členmi Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov budú výlučne poslanci.

Posledným prejednávaným bodom zastupiteľstva bolo schválenie platu primátora. Poslanci schválili predložený návrh, podľa ktorého bol základný plat predstavujúci 2,81-násobok priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok navýšený o 40 percent, čo je v prepočte v hrubom 4 764 eur.

Najbližšie pracovné zasadnutie poslancov je naplánované na 14. decembra, ktorého najdôležitejším bodom bude rozpočet na budúci rok.

Peter Novák,

hovorca mesta Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter