Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Prvýkrát po desiatich rokoch schválilo stropkovské zastupiteľstvo zvýšenie daní

0 primátor

Nepriaznivá situácia v rozpočte verejnej správy na Slovensku negatívne ovplyvnila aj budúcoročné financovanie samosprávnych kompetencií v Stropkove. Prvýkrát od roku 2013 tak museli pristúpiť k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. Ani toto opatrenie však nedokáže vykryť výpadok z podielových daní, ktorý v prípade Stropkova predstavuje zhruba 600 tisíc eur.

Návrhom všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa stropkovskí poslanci zaoberali na stredajšom zasadnutí. „Príprava budúcoročného rozpočtu bola veľmi náročná. Po zapracovaní všetkých požiadaviek a priorít sme sa dostali do schodku milión eur. Následne sme jednotlivé výdavky racionalizovali, ani to však nestačilo na to, aby sme zostavili vyrovnaný rozpočet. Uvedomujeme si, že je to nepopulárne opatrenie, ale bohužiaľ, samosprávy na Slovensku kvôli nezodpovedným rozhodnutiam štátu krvácajú a ani po zvýšení daní a poplatkov nebudú problémy zažehnané,“ uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza. Dodal, že plánované príjmy rozpočtu by po zvýšení daní a poplatkov narástli o zhruba 270 tisíc eur. Zvyšných vyše 300 tisíc do vyrovnaného rozpočtu našli vo vytvorených rezervách a výraznom zredukovaní naplánovaných výdavkov. „Nechcem argumentovať spôsobom, že zvyšujú iní, zvyšujeme aj my. Za posledných deväť rokov sme dokázali zostavovať rozvojové rozpočty, nehýbať s daňami a ešte aj vytvárať rezervu. Posledné roky to však bolo čoraz náročnejšie a dnes sme nútení pristúpiť aj k nepopulárnym opatreniam,“ dodal primátor.

Zvýšenie sa bude týkať daní z nehnuteľností, kde sa jednotlivé sadzby zvyšujú priemerne o polovicu, hore pôjdu aj poplatky za psov, za užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, predajné automaty i nevýherné hracie prístroje. Stropkovčania zaplatia v budúcom roku viac aj za vývoz a uloženie odpadu, kde v súčasnosti náklady výrazne prevyšujú príjmy z vybraných úhrad od obyvateľov a podnikateľov. Z doterajších 22 eur pre fyzické osoby stúpne poplatok na 30 eur, čo predstavuje nárast o zhruba 36 %. O rovnaké percento zaplatia medziročne viac aj podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta. Aj po zvýšení však bude musieť samospráva dofinancovať túto činnosť z vlastných zdrojov. V rámci schvaľovania predmetného VZN došlo k úprave zľavy z poplatku za komunálny odpad pre osoby s preukazom ŤZP. Oproti doterajším 40 % budú mať jeho držitelia nárok na odpustenie až polovice poplatku. „Skúsim byť konkrétnejší, aby aj občania mesta mali po dnešnom schválení úpravy daní a poplatkov reálnu predstavu, ako sa to premietne do ich rodinných rozpočtov. Pri dani z nehnuteľnosti stúpnu ročné náklady štvorčlennej rodiny bývajúcej v 3-izbovom byte o 8,40 eur, v rodinnom dome asi o 10 eur. Dôchodcovia bývajúci v bytoch zaplatia ročne viac v priemere od troch do šiestich eur. Čo sa týka poplatkov za vývoz a spracovanie odpadu, ročné náklady štvorčlennej rodiny stúpnu o zhruba 32 eur, u dôchodcov to bude priemerne od 2,40 do 8 eur za osobu a rok,“ priblížil O. Brendza.

Zo šestnástich prítomných poslancov hlasovali trinásti za schválenie návrhu, traja sa hlasovania zdržali. Za následne predkladaný návrh mestského rozpočtu na budúci rok, už s navýšenými príjmami z daní a poplatkov, napokon hlasovali všetci prítomní poslanci.

Peter Novák

hovorca mesta Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter