Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Prioritami mesta bude nová škôlka, byty i príprava súťaže na rekonštrukciu námestia

STROPKOV (12. 1. 2022) Napriek tomu, že rok 2021 bol z hľadiska pandémie náročnejší ako rok 2020, život v Stropkove sa nezastavil a aj počas ťažkého obdobia plného obmedzení tam začali či úspešne ukončili viacero projektov zameraných na skvalitnenie života v meste. V tomto roku predstavujú celkové navrhované príjmy mesta sumu 12 794 658 eur a celkové navrhované výdavky 12 793 485 eur.

PRÁCE NA OBCHVATE INTENZÍVNE POKRAČUJÚ

Nepochybne najvýznamnejšou investíciou do infraštruktúry v regióne za posledné desaťročia je pripravovaná výstavba obchvatu, preložky cesty I/15. Na projekte v réžii Slovenskej správy ciest sa intenzívne pracuje a hoci došlo k zdržaniu v rámci niektorých procesov, čo bolo spôsobené jednak pandémiou, ale aj personálnymi zmenami na Slovenskej správe ciest, preložka cesty bude v najbližších rokoch realitou. Vlani bola vykonaná štúdia realizovateľnosti stavby, ktorá je aktuálne posudzovaná Útvarom hodnoty za peniaze na ministerstve financií a pokračovalo aj majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod novou cestou. V prvej polovici tohto roka by malo byť aktualizované územné rozhodnutie stavby z roku 2018 a následne vydané stavebné povolenie. Rovnako v roku 2022 je naplánované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a v budúcom roku by mohli do terénu nastúpiť prvé stavebné mechanizmy.

ROZSIAHLA MODERNIZÁCIA CIEST

Takmer 200 tisíc eur vlani v Stropkove vynaložili na rekonštrukciu a budovanie nových chodníkov a miestnych komunikácií.  V rámci modernizácie infraštruktúry pribudlo v meste aj jedno nové polopodzemné kontajnerové stojisko. V súčasnosti ich je v meste už päť a pokračovať chcú aj v ďalších lokalitách. Poslednou minuloročnou akciou bola výmena oplotenia na západnej strane areálu ZŠ Hrnčiarska za 48 tis. eur.

PRIPRAVUJÚ REKONŠTRUKCIU PARKU I SÚŤAŽ NA NÁMESTIE

V lete úspešne ukončili projekt Karpatské výhľady s mestom Korczyna za zhruba 136 tis. eur.  Vďaka nemu vybudovali atraktívnu vyhliadkovú vežu na Ščobe, zrekonštruovali časť chaty pod vlekom a vyznačili cykloturistický chodník. V súčasnosti v spolupráci so Službou rekonštruujú ubytovaciu časť chaty za vyše 60 tis. eur, kde vznikne apartmánové ubytovanie s kapacitou 11 postelí. V ďalších etapách plánujú pokračovať aj v budúcnosti tak, aby postupne zrekonštruovali celú turistickú ubytovňu.

Významnou investíciou do modernizácie centra Stropkova bude rekonštrukcia mestského (jubilárneho) parku. Ide o projekt realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce s poľskými mestami Bobowa, Sekowa a obcou Nižná Polianka za zhruba 200 tis. eur. S prácami plánujú začať v jarných mesiacoch a do konca júla by vynovený park radi sprístupnili širokej verejnosti. V rámci obnovy historického centra v minulom roku zrealizovali rozsiahly archeologický prieskum severozápadného bastiónu zaniknutého stropkovského hradu za 58 tis. eur. V najbližších dňoch budú mať k dispozícii archeologickú správu a v závere roka začali prípravy na súťaž architektonických návrhov budúcej podoby celej, dosiaľ nerekonštruovanej južnej časti námestia. Menším projektom zameraným na zatraktívnenie Parku zvierat bola nová chalúpka pri detskom ihrisku, ktorú za takmer 11 tis. eur vybudovali vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja.

V minulom roku oficiálne otvorili kostolnú vežu zrekonštruovanú ešte v roku 2020. Od jej sprístupnenia v júli 2021 si tam našlo cestu bezmála tisíc ľudí z blízkeho i širokého okolia a veža sa stáva jedným z turistických lákadiel regiónu. V tomto roku bude jej interiér doplnený o miniexpozície a informačné tabule mapujúce históriu hradu, samotného chrámu i celého Stropkova.

DOKONČENÉ KLZISKO A TRI NOVÉ ŠPORTOVISKÁ VO VÝSTAVBE

Na rekonštrukciu športovísk získali Stropkovčania v minulom roku nemálo prostriedkov z dotácií a zároveň ich spolufinancovali z vlastných zdrojov. Jednou z najvýznamnejších investícií v tejto oblasti za uplynulé roky je nepochybne komplexná rekonštrukcia zimného štadióna. Za takmer 370 tis. vymenili chladiace rozvody plochy, mantinely, striedačky i príslušenstvo a na Vianoce areál sprístupnili širokej verejnosti. Nevyhýbali sa im však ani problémy. Ten najvypuklejší bol azda pri rekonštrukcii ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ Mlynská. Už v jeseni chceli mať celú plochu rozšírenú na rozmery vyhovujúce kritériám FIFA a položený nový certifikovaný trávnik poslednej generácie. Bohužiaľ, kvôli pandémii, ale treba dodať, že aj z dôvodu interných problémov dodávateľa prác a dočasného zastavenia stavby kvôli nedodržaniu projektu, sú s rekonštrukciou umelej trávy v omeškaní. Hneď ako to poveternostné podmienky dovolia prebehne pokládka nového trávnika a najneskôr do konca mája bude ihrisko hotové. Investícia predstavuje takmer 220 tis. eur, pričom 100 tis. eur vykryje dotácia zo SFZ, 70 tis. dostali z PSK a zvyšok uhradia z vlastných zdrojov.

Ďalším z projektov, ktorého ukončenie ovplyvnila aktuálna situácia je rekonštrukcia atletickej dráhy s príslušenstvom v areáli ZŠ Konštantínova. V jeseni ukončili spodnú stavbu a ostáva položiť finálny tartanový povrch. Chladné počasie žiaľ neumožnilo jeho pokládku, preto termín ukončenia presunuli na máj tohto roka. Náklady na túto investíciu sú vyše 107 tis. eur, pričom polovicu získalo mesto z Fondu na podporu športu, druhú polovicu uhradia z mestského rozpočtu. Najneskôr v máji tak budú mať v Stropkove hotové ďalšie moderné športovisko. No a do tretice dostanú športovci ďalší darček v podobe nového multifunkčného ihriska na tenisových kurtoch. Rekonštrukciu dvoch z nich realizovali predvlani a cieľom samosprávy bolo vybaviť tento areál aj multifunkčným ihriskom s umelým povrchom. Peniaze naň získali z výzvy Prešovského samosprávneho kraja (25 tis. eur) a zvyšok, rovnako 25 tis., uhradia z vlastných zdrojov. Spodná stavba i oplotenie sú hotové, ostáva položiť umelý trávnatý povrch a v jari by nové športovisko mohlo slúžiť širokej verejnosti.

V uplynulých rokoch sa začali viac zameriavať aj na rozvoj cykloturistiky a cyklodopravy ako takej. V jeseni minulého roka podpísali zmluvu so zhotoviteľom projektovej dokumentácie na plnohodnotný cyklochodník od Nižnej Olšavy cez Stropkov až do Duplína. Odtiaľ projektujú cyklochodník v rámci identického projektu kolegovia zo susedného Svidníka. V závere roka bola trasa geodeticky zameraná priamo v teréne a v súčasnosti už projektanti navrhujú budúcu stavbu vedúcu popri Ondave. Predpokladané náklady na celú trasu od N. Olšavy až do Svidníka budú predstavovať niekoľko miliónov eur, no práve takéto investície by mali byť podporené aj z pripravovaných výziev Plánu obnovy.

ZAČÍNAJÚ STAVAŤ NOVÚ ŠKÔLKU

V závere roka dostalo mesto rozhodnutie o schválení procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa novej materskej školy Pod Laščíkom. V najbližších dňoch na spoločnom rokovaní dohodnú postup stavebných prác, pričom harmonogram výstavby je plánovaný na 12 mesiacov. Výška oprávnených nákladov celého projektu predstavuje 815 tis. eur.

NOVÁ BYTOVKA, CESTY I PARKOVISKÁ

Z plánov na tento rok je jednou z priorít bytová výstavba. Na Hrnčiarskej ulici (oproti materskej škole, vedľa rodinných domov) chceú postaviť nový blok s 22 nájomnými bytmi. Ďalšie byty sú aktuálne v projektovej príprave v obchodnom dome Mier, kde chcú nadstaviť jedno poschodie a celý objekt kompletne zrekonštruovať. Výstavba bytov si vyžiada aj rozšírenie, resp. vytvorenie nového parkoviska, ktoré vyrastie pred obchodným domom.

V pláne je aj rekonštrukcia miestnych komunikácií. Komplexnou obnovou prejdú ulice Matice slovenskej a Janka Kráľa, vybudovať chcú novú cestu – spojnicu ulíc Jarková a Hlinky a ukončiť hornú časť ulice akad. Pavlova až za nemocnicu. Rozšíriť plánujú parkoviská na Mlynskej pri blokoch B14 a B15, na Chotčanskej oproti cerkvi a na Hrnčiarskej za Žihadielkom. Mestský podnik Služba bude pokračovať v obnove a rozširovaní cintorínov, čaká ich tiež výstavba novej kazety skládky odpadu na Blednici a dokončenie priestranstva pred mestským úradom. V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom sa chcú pustiť do postupnej obnovy chodníkov na Chotčanskej až po Krušinec, kde plánujú rozšíriť sieť verejného osvetlenia.

Peter Novák, hovorca mesta Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter