Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Predvolebná diskusia primátorských kandidátov: Hojná účasť, zaujímavé témy i výmeny názorov

diskusia2

Uplynulý piatok, 21.10. sa v divadelnej sále Kultúrneho strediska v Stropkove konala predvolebná diskusia kandidátov na post primátora mesta Stropkov, ktorý zorganizoval týždenník Stropkovské Spektrum. Pozvanie do diskusie prijali všetci traja kandidáti – súčasný primátor O. Brendza, Z. Doboš i E. Kočiš. Stropkovčania o túto diskusiu prejavili záujem a do divadelnej sály prišli naozaj v hojnom počte, čo znamená, že ich dianie v samospráve zaujíma.

V úvode mal každý kandidát rovnaký čas na všetky pripravené témy. Boli aj témy, na ktoré už neostal čas. Prvou témou bolo vzdelávanie a školstvo. Všetci traja sa zhodli, že je potrebné budovy škôl a školských zariadení rekonštruovať a znížiť ich energetickú náročnosť s výnimkou MŠ Matice slovenskej, ktorá bola zateplená nedávno. Zhoda je aj v potrebe výstavby novej materskej školy v meste. Doboš a Kočiš pripomenuli realizáciu rekonštrukcie materských škôl v prímestských častiach Bokša a Sitník.

Venovali sme sa aj zdravotníctvu, hoci zasahuje do národnej úrovne. Aj samotní kandidáti priznali, že nie sú odborníkmi na zdravotníctvo. Otázkou však je, či sa budúci primátor zmieri s nedostupnosťou resp. obmedzenou dostupnosťou týchto služieb, či a ako v rámci svojich možností a súčinnosti s inými samosprávnymi či štátnymi orgánmi dokáže vyvinúť dostatočné úsilie na to, aby aj v tejto ťažkej otázke dosiahol aspoň malé zmeny a pokroky. Táto téma, hoc nie je priamo kompetenciou primátora, je rovnako dôležitá ako téma sociálna, na ktorú žiaľ neostal čas.

Ostrejšie sa diskutovalo pri téme nájomného bývania v meste Stropkov. Kandidát Z. Doboš chcel uviesť veci na správnu mieru a dodal, že nájomné byty v roku 2016 na Ciolkovského ul. sú zásluhou predošlého vedenia mesta, nie súčasného. Mesto má však momentálne schválený úver zo ŠFRB a dotáciu z Ministerstva dopravy na výstavbu nájomných bytov na ul. Hrnčiarskej. Kandidát E. Kočiš zdôraznil, že za celé obdobie súčasné vedenie mesta nepostavilo ani jeden nájomný byt a poukázal na vhodné lokality, kde by mohla prebehnúť masová bytová výstavba, ktorá by udržala mladé rodiny v meste. Kandidát Z. Doboš uviedol, že mesto Stropkov vo výstavbe nájomných bytov skutočne zaostáva a poukázal na pozitívne príklady v obci Chotča a Tisinec. Hovoril tiež o obchodnom dome Mier, kde sa mala realizovať bytová výstavba i o vhodnom pozemku na Hrnčiarskej pri rodinných domoch. Nabádal tiež k odvahe pustiť sa aj do výstavby nízko štandardných bytov. Kočiš vníma takéto byty ako vhodné riešenie situácie v lokalite Za jarkom, aby mali aj obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity bývanie na inej úrovni.

diskusia1
Diskutujúci kandidáti na post primátora mesta Stropkov. Zľava: O. Brendza, Z. Doboš a E. Kočiš

Zaujímavú diskusiu viedli kandidáti aj na tému dopravy a infraštruktúry. Často sa skloňoval obchvat mesta. Výmenu názorov viedli Brendza a Kočiš, ktorí mali na tému obchvatu iné názory a iné informácie. Pozitívna bola výzva súčasného primátora, aby sme spoločnými silami bojovali za obchvat, ktorý ráta aj s napojením na hnedý priemyselný park. Určite to uľahčí tranzitnú dopravu do priemyselného parku, čo možno zváži aj potenciálny investor. Z. Doboš sa však osobne nevie stotožniť s križovatkou v Bokši.

Veľa času už neostalo na kultúru ani cestovný ruch či šport. Čas bežal všetkým kandidátom neúprosne rýchlo. Priestor dostali aj divácke otázky. Verejnosť zaujímalo vysvetlenie k informácii o tom, že z Prešovského samosprávneho kraja (PSK) išlo údajne najmenej na okres Stropkov. Súčasný primátor zhrnul projekty i sumy preinvestované v meste z rozpočtu PSK. Zaujímavá bola tiež otázka zrušeného centra voľného času (CVČ) v meste Stropkov. Brendza vysvetlil, že je to zásluha vtedajšieho vedenia. Dodal, že v meste pri každej základnej škole CVČ funguje a aspoň takou formou môžu deti tráviť zmysluplne svoj voľný čas po školskom vyučovaní. Kočiš uviedol, že potrestať všetkých za chybu jednotlivca nebolo správne.

dis

Diskutovali sme aj o potrebe realizácie pamätníka Slovenského národného povstania na našom námestí, ktoré nesie rovnaký názov. Pokračovať by sa dalo na mnohé iné témy a otázky, ktoré Stropkovčanov trápia, čas bol neúprosný a jasne stanovený. Kandidáti svoj program predstavili, zúčastnili sa predvolebnej diskusie. Karty v rukách máme my – občania Slovenskej republiky, obyvatelia mesta i okresu Stropkov. Ukážme svojou účasťou 29. októbra vo voľbách, že nám náš kraj a naše miesto i okres nie sú ľahostajné a poďme k volebným urnám už túto sobotu.

VÁŠ HLAS JE ROZHODUJÚCI!

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter