Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Prednostovia M. Iľkanin a P. Harvan na svojom druhom spoločnom rokovaní

P. Harvan: Zo svojich zlých, ale aj dobrých rozhodnutí sa oba okresy môžu poučiť, ak budú spolupracovať a odovzdávať si svoje skúsenosti.

Uplynulý piatok sa na pôde svidnického Okresného úradu konalo pracovné stretnutie prednostov Svidníka a Stropkova. Bolo to už ich druhé spoločné rokovanie. Stropkovský prednosta P. Harvan predstavil M. Iľkaninovi svoju víziu kúpeľnej cesty. Cieľom oboch prednostov je rozvoj cestovného ruchu v regióne, vytvorenie nových pracovných miest, či posilnenie stredného školstva a rozšírenie ubytovacích kapacít. Diskutovali tiež o akčnom pláne, o výzvach a projektoch, o ich fungovaní, či nefungovaní. Stretnutie to bolo podľa slov M. Iľkanina naozaj veľmi plodné.

BUDÚCA KÚPEĽNÁ CESTA A KARPATSKÁ DREVENÁ CESTA OKRESY SPOJÍ

V krátkosti sme prebrali to, čo sme za ten krátky čas stihli urobiť. Oboznámili sme sa s prácou vedúcich jednotlivých oddelení a s tým, čo nás v nadchádzajúcom období ešte čaká. Preberali sme problémy, ktoré jednotlivé okresy riešia. Okres Svidník bol do zoznamu najmenej rozvinutých regiónov zaradený skôr ako okres Stropkov, ich akčný plán pre rozvoj okresu bol vytvorený skôr ako ten náš. Vyzdvihol som preto fakt, že sme čerpali z ich skúseností. Mali sme teda trocha navrch, za čo som poďakoval pracovníčkam svidníckeho centra pre podporu rozvoja okresu, že nám vedeli pomôcť. Možnože majú viac problémov ako my, povzbudzovali sme ich preto k tomu, aby vytrvali,“ uviedol prednosta OÚ v Stropkove P. Harvan a dodal, že spolupráca je nastavená v rámci vzájomnej ľudskej, ale aj profesionálnej podpory.

Preberali sme víziu kúpeľnej cesty, pozvali sme ich do tohto projektu. Odobrili túto víziu a pozvanie prijali. Okres Svidník má tiež niekoľko minerálnych prameňov, no podstatná a zaujímavá pre nás je už existujúca karpatská drevená cesta, na ktorú by sa práve tá kúpeľná mohla napojiť. To bola ich ponuka, čo ma teší. Som rád, že v našej vízii vidia potenciál a chcú sa zapojiť aj oni,“ spresnil P. Harvan, ktorý navštívil aj obec Tokajík, preto jednou z tém rokovania bola tiež expozícia v tokajíckom múzeu. „Depozit je slabý oproti tomu, čo si pamätám zo školy, pričom toto múzeum denne navštívi 40 až 50 ľudí, preto budeme musieť nejakým spôsobom požiadať o vrátenie depozitu do Tokajíka. Spoločne sme hovorili o tom ako to vrátiť, podnikneme kroky,“ skonštatoval P. Harvan.

Máme v rámci cestovného ruchu spoločné vízie a ciele, ktorými by sme chceli, aby sa naše okresy prepojili. Turistickému a cestovnému ruchu prikladáme veľkú rolu aj vo vzťahu k tomu, že COVID-19 nám ukázal, že ľudia začínajú spoznávať našu vlasť, našu krajinu. Kúpeľná cesta, o ktorej hovoril prednosta P. Harvan, by sa dala napojiť na naše drevené chrámy, ktoré sú perlami karpatskej kultúry, prípadne na vojnovú históriu, rovnako na naše prírodné bohatstvo, aby sme návštevníkov dokázali v regióne zdržať viac ako jeden či tri dni a vytvoriť mu program,“ povedal prednosta OÚ Svidník M. Iľkanin a dodal:

Samozrejme je to beh na dlhé trate, pretože týmto veciam sa aj ja osobne venujem už dlhšiu dobu. Chýbajú nám tu ubytovacie kapacity. Som veľmi rád, že sa za poslednú dobu vytvorili nové lôžka a verím, že aj našou prioritou bude, aby sme apelovali na jednotlivé subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu a aby sme vytvárali lôžka a zvýšil sa tak počet prenocovaní v okresoch. Verím, že to bude aj prioritou súčasnej vládnej garnitúry.“

SPOLUPRÁCA JE NEVYHNUTNÁ, RIVALITA MUSÍ ÍSŤ BOKOM

Podľa prednostu P. Harvana majú okresy Stropkov a Svidník k sebe tak blízko ako žiadne iné okresy na Slovensku. Aj keď v 80. či 90. rokoch vznikla medzi týmito okresmi rivalita, ale napriek ich rôznorodosti, obraz je stále krásny.

Stretli sme sa už druhýkrát. Prvé stretnutie bolo minulý týždeň práve u p. prednostu v Stropkove, kde bol prítomný aj prešovský prednosta F. Höger. Utvrdili sme sa v tom, že by sme chceli smerovať kroky k vzájomnej spolupráci našich okresov. Sme tu blízko, vnímame sa pozitívne a nechceme vyťahovať staré rany, ktoré okres Stropkov a Svidník mali a nechceme hovoriť o rivalite, lebo ja to tak nevidím. Myslím si, že práve naopak, my by sme mali byť tí, ktorí budú aktívne spolupracovať, komunikovať a stretávať sa. Budeme prejednávať všetky veci tak, akoby sme jednali v rámci nášho spoločného okresu,“ zdôraznil svidnícky prednosta.

Spolupráca našich okresov je dnes aktuálna, možno mal niekto v minulosti pocit, že sa nespolupracuje. Ja však deklarujem, že áno. Pokiaľ budem prednosta spolupracovať s našim susedným okresom budem,“ povedal P. Harvan.

Dopĺňať sa môžeme v kultúre. Vo svidníckom okrese dominuje rusínska kultúra, ktorá je vyhľadávaná. Okres Stropkov teda môžeme obohatiť o rusínsku kultúru. My Stropkovčania zase vieme ponúknuť bohatú mestskú históriu, ktorá Svidníku chýba,“ myslí si stropkovský prednosta.

Prednosta M. Iľkanin uviedol, že okresy Stropkov a Svidník majú spoločnú históriu, lebo sú blízko pri sebe. „Kultúra a história nás spája. Je to neoddeliteľné, rovnako aj prírodné bohatstvo. Kedysi sme boli jeden okres, takže spoločného máme mnoho. Sme takmer ako bratia. To, čo nemá Stropkov, máme my a naopak. To je to, čo nás spojí. Ak prednosta vytiahne potenciál kúpeľnej cesty v okrese Stropkov, nám to slúži len ku cti. My pripájame tie naše benefity, ktoré tu máme a snažíme sa ukázať tie naše komodity. Práve tie rozdiely nás v konečnom dôsledku spájajú,“ dodal.

PODPORA VZÁJOMNEJ KOMUNIKÁCIE A VÝMENA SKÚSENOSTÍ CENTIER PRE PODPORU ROZVOJA OKRESOV

Pozitívom tohto rokovania bolo tiež stretnutie jednotlivých zamestnancov Centra pre podporu rozvoja okresu Stropkov a Svidník. Prednostovia tak prepojili centrá pre podporu regionálneho rozvoja okresov. „Mohli sa tak osobne stretnúť a vymeniť si jednotlivé skúsenosti a názory. Spoločne mohli vzájomne komunikovať aj o problémoch, ktoré pri jednotlivých výzvach sú, aby sme to aj my z nášho pohľadu vedeli ďalej posunúť pri jednotlivých stretnutiach s prednostami alebo predstaviteľmi vlády SR. Toto bolo kľúčové. Keďže okresu Svidník AP v roku 2020 končí. Máme za 4 roky vedomostí o tom, ako tie výzvy fungujú, či momentálne nefungujú, z môjho pohľadu. Dali sme hlavy dokopy, povedali sme si akým spôsobom pristupovať k jednotlivým žiadateľom a akým spôsobom búšiť aj tam hore,“ prezradil Iľkanin.

Myslím si, že sa to nestane a že centrá by mali fungovať aj naďalej. Závisieť to bude od ministerstva investícií a rozvoja,“ povedal P. Harvan. Prítomnému riaditeľovi Okresného riaditeľstva PZ SR vo Svidníku plk. JUDr. J. Suvákovi predostrel návrh o

možnostiach spolupráce v rámci nášho okresu. „Bol by som veľmi rád, ak by sme v našom okrese zriadili policajné stanice v obci Havaj, Turany n. O., prípadne na Domaši. Na tému policajných staníc je už pripravené stretnutie na Ministerstve vnútra SR. Rozprávali sme tiež o ďalších postupoch ako skvalitniť život v obidvoch okresoch, aby kriminalita išla dole, tiež navýšenie pracovných miest v policajnom zbore v obidvoch okresoch,“ informoval P. Harvan.

POTREBNÉ JE VYTVORENIE NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST V OBOCH OKRESOCH

Oba okresy trápi nezamestnanosť. Je nevyhnutné vytvoriť nové pracovné miesta, posilniť stredné školstvo a zabrániť odlivu mladých ľudí v produktívnom veku. M. Iľkanin vyzdvihol dobrú prácu riaditeľa ÚPSVaR M. Goriščák, čo deklaroval aj pán minister, ktorý 17%-nú nezamestnanosť v okrese Svidník dokázal stiahnuť na 10%-nú. „Naozaj klobúk dolu. Problém tu však pretrváva, pretože ľudia fluktuujú a opúšťajú tento región. V mladých ľuďoch je vždy zakotvené už dlhšiu dobu to, že idú pracovať alebo študovať na západ. O návrate domov sa už nerozmýšľa. Preto ďalšou z tém bolo práve to, ako tu udržať mladého človeka,“ reagoval Iľkanin a povedal, že je to širšia téma a nevyhnutná je diskusia so školami. „Posilnené musí byť aj stredné školstvo v rámci regiónov. Týmto smerom by sme mali ísť. Veď kedysi sme tu mali veľmi silné školy, strojárensky a odevný priemysel. Kedysi bolo stredné školstvo silné. Nakoniec sa tu tí ľudia zamestnali, ostali a vytvárali tu hodnotu. Dnes žiaľ mladí ľudia odchádzajú preč, akoby tu nenachádzali nič. Možno tá pandemická doba je pre nás menšou výhodou. Ľudia začínajú spoznávať Slovensko. Konečne prišli do Svidníka a Stropkova aj ľudia zo západu a cítiť nárast. Ľudia poznávajú svoju domovinu,“ povedal M. Iľkanin.

Prednosta OÚ v Stropkove stretáva ľudí, ktorí chcú pracovať a chcú pomôcť. Nestretol v našom, či susednom okrese, aby hovorili nie. Každý podľa jeho slov víta akúkoľvek spoluprácu. „Diskusia sa niesla v dobrom duchu, nik sa nikomu neotáča chrbtom. Chceme pracovať, mnohí pracujú nad rámec svojich možností a povinností,“ zhodnotil P. Harvan.

M. Iľkanin dodal, že všetci prednostovia naskočili na rýchly, rozbehnutý vlak, preto sú predurčení spolupracovať.

Črta sa veľmi dobrá spolupráca. Máme v rámci okresov spoločné záujmy a rovnako vieme byť takou ozajstnou opodstatnenou predlženou rukou štátu a pripomienkovať naše problémy v Bratislave a posúvať ich ďalej, keďže doteraz možno nebolo počuť taký ten silný spoločný hlas, pretože tie okresy hrali akoby na seba. My chceme hrať na to, že máme spoločný región a práve to chceme prezentovať ľuďom,“ uzavrel prednosta OÚ Svidník M. Iľkanin.

-re-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter