Prednostovia M. Iľkanin a P. Harvan na svojom druhom spoločnom rokovaní

P. Harvan: Zo svojich zlých, ale aj dobrých rozhodnutí sa oba okresy môžu poučiť, ak budú spolupracovať a odovzdávať si svoje skúsenosti.

Uplynulý piatok sa na pôde svidnického Okresného úradu konalo pracovné stretnutie prednostov Svidníka a Stropkova. Bolo to už ich druhé spoločné rokovanie. Stropkovský prednosta P. Harvan predstavil M. Iľkaninovi svoju víziu kúpeľnej cesty. Cieľom oboch prednostov je rozvoj cestovného ruchu v regióne, vytvorenie nových pracovných miest, či posilnenie stredného školstva a rozšírenie ubytovacích kapacít. Diskutovali tiež o akčnom pláne, o výzvach a projektoch, o ich fungovaní, či nefungovaní. Stretnutie to bolo podľa slov M. Iľkanina naozaj veľmi plodné.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať