Prednosta P. Harvan vníma vyjadrenia ministra životného prostredia ako nešťastné a nelogické